ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ranní družina funguje od 7 do 8 hod ve třídě v přízemí (učebna č. 14). Pro děti, které nemají po obědě vyučování, je v 1. patře (učebny č. 36 a 38) zajištěna družina do 16 hodin, pro dojíždějící děti do odjezdu autobusu. Náplní dne je řízená i volná činnost. Důraz klademe na samostatnost, angažovanost a rozvoj morálně volních vlastností dítěte. Volná hra je nedílnou součástí, neboť při ní děti cvičí postoje a strategie vedoucí k výše uvedeným dovednostem v reálných situacích daných kolektivem. Z individuálních činností nejvíce podporujeme rozvoj jemné motoriky, kreativity a uměleckého cítění. K různorodým výtvarným činnostem máme relativně dobré podmínky. Stranou nezůstává ani hrubá motorika a pohyb.  Za pěkného počasí trávíme čas venku na hřišti nebo na procházce.