ŠKOLNÍ DRUŽINA

Naše škola disponuje velkou hernou, kde děti mohou trávit přestávky, pořádáme zde různé besedy a společné akce. Pro prvňáčky a druháčky, kteří nemají po obědě vyučování, je v tomto prostoru zajištěna družina až do odjezdu autobusu. Děti tu najdou spoustu společenských her, mohou si kreslit, mají k dispozici omalovánky, křížovky, tajenky a v neposlední řadě velké akvárium s rybičkami, o které pomáhají dospělákům pečovat :-) Za pěkného počasí trávíme čas venku na hřišti nebo na procházce.

V prostoru herny a na chodbě se nachází několik tématických zón, které mohou děti dle libosti (pochopitelně v rámci dodržování společných pravidel) využívat.