ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ranní družina funguje od 7 do 8 hod. ve třídě v přízemí (učebna č. 14). Odpolední družina probíhá od 12 do 16:30 hodin v 1. patře (místnost č. 38). Náplní dne je řízená i volná činnost. Důraz klademe na samostatnost, angažovanost a rozvoj morálně volních vlastností dítěte. Volná hra je nedílnou součástí, neboť při ní děti cvičí postoje a strategie vedoucí k výše uvedeným dovednostem v reálných situacích daných kolektivem. Z individuálních činností nejvíce podporujeme rozvoj jemné motoriky, kreativity a uměleckého cítění. K různorodým výtvarným činnostem máme relativně dobré podmínky. Stranou nezůstává ani hrubá motorika a pohyb. Za pěkného počasí trávíme čas venku na hřišti nebo na procházce.