Žijeme v době, pro kterou jsou charakteristické neustálé změny. Pouhé memorování nestačí a díky internetu už ani není zapotřebí. Mnohem důležitější je umět informace kriticky hodnotit, utvářet si vlastní názory a postoje. Naším cílem je, aby se žáci učili být samostatnými a aby se dokázali dívat na věci z různých úhlů pohledu.

Vycházíme z předpokladu, že děti jsou přirozeně zvídavé a touží po objevování světa, v němž žijí. Učíme se ve věkově smíšených skupinách na principu spolupráce a vzájemně se tak obohacujeme. Učitel je v našem pojetí v roli partnera, který koordinuje činnosti a pomáhá dětem na jejich cestě za poznáním.

Naše škola nemůže nechat během dne dveře dokořán, ale vždy je pro vás rádi otevřeme. Můžete být kdykoliv součástí výuky a podílet se na její přípravě nebo nás podpořit svou účastí na některé z mnoha školních akcí. Spolupráce a společných chvil si velmi vážíme.

Ve školním roce 2019/2020 máme 38 chodících žáků ve třech třídách. Prvňáčci mají samostatnou třídu, v dalších dvou třídách se učí druháci s třeťáky a čtvrťáci s páťáky. Náš kolektiv je doplněn nemalým počtem žáků, kteří jsou u nás vedeni v individuálním vzdělávání.