Dopis rodičům o pololetním vysvědčení


V Čachrově dne 18. ledna 2021

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám nejprve poděkovala za Vaši podporu a spolupráci v průběhu tohoto nelehkého pololetí. Vzhledem k protiepidemickým opatřením, která nás celou dobu provázela, jste jistě prožívali období náročná a ještě náročnější. Naše úzká školní pospolitost, kterou jsme si v předcházejících letech tolik hýčkali, utrpěla obrovskou trhlinu. Pouhé rozdělení dříve sloučených ročníků do jednotlivých tříd, které jsme se chystali dětem i sobě vynahradit novými metodami práce napříč ročníky, bylo po šesti týdnech společného soužití nahrazeno distanční výukou, která pro polovinu žáků školy trvá až do těchto dnů.

Jsem přesvědčena, že i bez distanční výuky by dříve či později nazrál čas ke změně, o které se Vám nyní chystám psát.

Rozhodli jsme se dát při hodnocení práce žáků na vysvědčení prostor i jim samotným. Původní myšlenka, že sebehodnotící část budou obsahovat jen vysvědčení třeťáčků, čtvrťáčků a páťáčků, u nichž distanční výuka trvala 11 týdnů, vzala rychle za své. Každý ročník pracuje přiměřeně svým schopnostem na rozvoji kompetencí, takže jistě najdeme cestu, aby
i prvňáčci a druháčci mohli zodpovědně zhodnotit svou školní práci.

S laskavým svolením ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice a ZŠ a MŠ Chraštice jsme se nechali inspirovat jejich sadami výroků zakládajícími se právě na klíčových kompetencích a připravili jsme našim žákům "dotazníky" o jejich školním působení a/nebo distančním vzdělávání.

Z žákova sebehodnocení pak bude vycházet text třídního učitele, který může být doplněn
o další poznatky dalšími vyučujícími.

Věřím, že oceníte snahu Vašich dětí být při sebehodnocení objektivní. Věřím, že pohled dítěte a učitele vedle sebe Vám nabídne nové možnosti uvažování a další témata, až si budete vysvědčení se svým dítětem pročítat.

Bude-li distanční výuka pro 3. - 5. ročník pokračovat i v posledním lednovém týdnu, zašleme Vám text vysvědčení e-mailem. Předání výpisu z vysvědčení dětem pak proběhne hned po jejich návratu do školy.

Děkujeme, že Vás máme, a přejeme hezké dny.


S pozdravem

Mgr. Markéta Kotěšovcová, ředitelka školyPříměstský tábor v naší škole - LÉTO 2021

Tábor zaštiťuje Attavena, o. p. s., my poskytneme prostory školy a dvojici vedoucích. Kapacita bude cca 15 dětí, zatím plánujeme jen jeden týdenní běh od 26. července do 30. července 2021 od 7 do 17 hodin.