KNIHA HODNOCENÍ

Místo žákovské knížky používáme knihu hodnocení, kterou jsme si sestavili po zkušenostech s knihou Hodnocení a sebehodnocení žáka vydanou ZŠ a MŠ Ivančice - Řeznovice přesně podle našich potřeb.

Snažili jsme se, aby kniha hodnocení dobře sloužila dětem, rodičům i učitelům. Představuje jeden z komunikačních kanálů mezi školou a rodinou. Platí, že do knihy hodnocení píší všichni tito aktéři vzdělávání. Děti také kreslí nebo malují.

Rodiče v ní najdou nejdůležitější kontakty a údaje o provozu školy a organizaci školního roku.

Údaje o rodině žáka jsou nejen nutným minimem, se kterým by měla být škola seznámena, ale i možným zdrojem podkladů pro učitele při plánování a metodickém uchopení některého učiva. 

Následující stránky jsou vyhrazeny omluvenkám a zápisům nebo nalepeným informacím o změnách oproti běžnému provozu.  


Velkou část knihy zabírají stránky věnované hodnocení a sebehodnocení žáka. Hodnotící škála je čtyřstupňová. Děti si samy vymýšlí označení nebo symbol jednotlivých stupňů.