KNIHA HODNOCENÍ

Místo žákovské knížky používáme Knihu hodnocení, kterou jsme si sestavili po zkušenostech s knihou Hodnocení a sebehodnocení žáka vydanou ZŠ a MŠ Ivančice - Řeznovice přesně podle našich potřeb.

Snažili jsme se, aby Kniha hodnocení dobře sloužila dětem, rodičům i učitelům. Představuje jeden z komunikačních kanálů mezi školou a rodinou. Platí, že do Knihy hodnocení píší všichni tito aktéři vzdělávání. Děti také kreslí nebo malují.

Rodiče v ní najdou nejdůležitější kontakty a údaje o provozu školy. Následující stránka je vyhrazena zápisům nebo nalepeným informacím o změnách oproti běžnému provozu. 

Údaje o rodině žáka jsou nejen nutným minimem, se kterým by měla být škola seznámena, ale i možným zdrojem podkladů pro učitele při plánování a metodickém uchopení některého učiva. 

Převážnou většinu knihy zabírají stránky věnované týdennímu sebehodnocení žáka. Hodnotící škála je čtyřstupňová. Děti si samy vymýšlí označení nebo symbol jednotlivých stupňů. Výstupy a kompetence do týdenních tabulek píší / kreslí někdy podle zadání učitele, jindy si samy volí, na co se chtějí v sebehodnocení daného týdne zaměřit. 

Ukázky vyplněných stránek: