VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ - Všechny děti, které se dostavily k zápisu, jsou přijaty. 

******************************************************************************

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČACHROV - TO JSME MY, DĚTI!

                                                                                                       

Naše školička je jednotřídní, navštěvují ji děti ve věku od 2 do 6 let.

Provoz MŠ: 7.00 - 16.00 hodin

Kapacita je 14 dětí.

Sídlíme v budově školy.

 Na děti se každý den těší učitelky Martina Matějková a Nikola Lojeková   

 a asistentka pedagoga Štěpánka Semelová


K rozvíjení dítěte užíváme přiměřených metod a forem práce:

- Práce s příběhem, využíváme prvky tvořivé dramatiky

pohádky i reálné příběhy provázejí naše dny v MŠ a propojují je

navzájem. Příběhy dávají životu ve třídě tah, návaznost,

perspektivu a prostor ke zkoumání, učení i emočnímu

zainteresování. Z příběhů se skládá život.

- Aktivní učení - děti se účastní rozhodování, zapojují smysly, myšlení, emoce i vytvářejí postoje.

- Činnostní či prožitkové učení - klade důraz na zkušenost, prožitek, aktivitu, vlastní tvoření, jednání dětí, experiment.

- Hra - nejpřirozenější dětská činnost spontánní i řízená-

- Osobnostně sociální výchova - nejdůležitější jsou děti, jejich radosti, starosti, postřehy, vzájemné vztahy (víc než dodržení plánu či perfektní výzdoba).

Naším cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

  • Dítě si z MŠ odnáší kompetence, ne splněné úkoly.
  • Ve středu zájmu stojí dítě se svými potřebami a zájmy.
  • Vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, pro pedagoga činností záměrnou.
  • Hlavními prostředky vzdělávání v MŠ jsou činnosti a vzory. Co dítě opravdu dělá, ne jaký úkol plní.
  • Nejdůležitější je to, co dítě v MŠ prožívá a jak se při tom cítí. Jde o prožitky a zážitky. Jejich pomocí  se tvoří zkušenosti - vědomé prožívání ideálně s pozitivní emocí (radost, spokojenost, pocit bezpečí). 
  • Jádro vzdělávání neleží v řízené činnosti, ale ve všem, co se děje během dne.