DESATERO PRO NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY 

Toto desatero vzniklo s ohledem na ochranu osobnosti dětí. Návštěvníkům chceme ukázat především prostředí školy, metody a vedení výuky.

  1. Vítejte, kdo s dobrým úmyslem přicházíte a o dění v naší škole se zajímáte!

  2. Svůj úmysl navštívit některou třídu naší školy si předem domluvte s ředitelkou školy. Bylo by milé, aby se i učitel o návštěvě ve své třídě dozvěděl alespoň jeden pracovní den předem.

  3. Do výuky přijďte vždy s dostatečným předstihem před jejím zahájením.

  4. Posaďte se ve třídě na místo předem domluvené s učitelem nebo i dětmi.

  5. V průběhu vyučování děti ani učitele neoslovujte, pokud jimi nejste vyzváni. Po dohodě se však můžete i zapojit.

  6. V průběhu dětské práce se můžete procházet mezi lavicemi a zblízka dění sledovat.

  7. Fotografovat můžete pouze prostředí třídy, pokud se s učitelem předem nedohodnete jinak.

  8. Ve třídě nahlížejte pouze do materiálů, které jsou k  tomu účelu určeny. Osobních věcí dětí          a učitele se bez dovolení nedotýkejte.

  9. Zacházejte diskrétně se skutečnostmi, které ve třídě vysledujete nebo uslyšíte. Nešiřte informace a hodnotící vyjádření o žácích ohledně osobních údajů, nadání, píle, přístupu             k  práci atd.

  10. Učebny, kde jsou zavřené dveře, nejsou určeny k návštěvě.

Děkujeme, že naše desatero respektujete!            

  Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Čachrov