DESATERO PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Toto desatero vzniklo s ohledem na ochranu osobnosti dětí. Chceme ukázat návštěvníkům především metody a vedení výuky.

1. Vítej, kdo s dobrým úmyslem přicházíš!

2. Zákonní zástupci, studenti, odborná veřejnost a další zájemci mohou navštívit školu po                 předchozí domluvě s učitelem (popř. ředitelkou školy). Zájem o návštěvu je vhodné sdělit učiteli     nejpozději jeden pracovní den před plánovanou návštěvou.

3. Hosté mohou vstoupit do výuky pouze před jejím zahájením.

4. Hosté se usadí nebo postaví ve třídě po dohodě s učitelem (popřípadě se souhlasem dětí).

5. V průběhu vyučování neoslovují děti ani učitele, pokud nejsou vyzvání.

6. V průběhu dětské práce je možné procházet po třídě a sledovat práci z blízka. Po dohodě 
s dětmi a učitelem je možné se do práce zapojit. Fotografovat je možné pouze prostředí třídy 
a vystavené práce, ostatní po dohodě s učitelem.

 7. Písemnosti dětí, pomůcky a materiály mohou hosté prohlížet po skončení vyučování se souhlasem dětí s dětmi (učitelem). Prohlédnuté materiály je nutné vrátit na své místo.

8. Pokud ve třídě zrovna nikdo není, hosté mohou nahlédnout pouze do materiálů, které jsou 
k tomu účelu určeny a označeny. Do osobních věcí dětí a učitele nezasahují.

9. Hosté souhlasí s tím, že v případě nepříznivého počasí mohou být vyzváni si před vstupem do třídy zout obuv.

10. Pokud jsou dveře zavřené, místnost není určena k návštěvě.

Děkujeme, že naše desatero společně s námi respektujete!                Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Čachrov