DOKUMENTY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106 / 1999 Sb. 
za kalendářní rok 2019 

Rozpočet 2020

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

Školní řád