DOKUMENTY

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106 / 1999 Sb 

Rozpočet na rok 2021

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/20

Školní řád

Jednací řád ŠR