Dodatek ke školnímu řádu:

Aktualizované informace k otevření školy:

Opatření k otevření ZŠ a čestné prohlášení ke stažení:

 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2020/21 v odkazu níže:

Vážení rodiče našich (budoucích) žáků, v květnu budu ve škole v těchto dnech:

pondělí 18. 5. 2020 8,00 - 13,00
středa 20. 5. 2020 10:00 - 13:00


Klidné a zdravé dny za celý tým ZŠ a MŠ přeje M. Kotěšovcová


Zápis do MŠ Informace o průběhu a formuláře najdete
v záložce Mateřská škola  https://www.skolacachrov.cz/materska-skola/


Aktuální informace k "ošetřování" pro zaměstnance (MPSV) i OSVČ (odkaz na MPO v odkazu): 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Informace pro rodiče našich žáku 
k nařízení o zavření škol:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol v odkazu:

"Samozřejmě, že mě zajímá budoucnost.

Koneckonců, strávím v ní zbytek svého života."

Mark Twain, spisovatel

Žijeme v době, pro kterou jsou charakteristické neustálé změny. Pouhé memorování nestačí
a díky internetu už ani není zapotřebí. Mnohem důležitější je umět informace kriticky hodnotit, utvářet si vlastní názory a postoje. Naším cílem je, aby se žáci učili být samostatnými a aby se dokázali dívat na věci z různých úhlů pohledu.

Vycházíme z předpokladu, že děti jsou přirozeně zvídavé a touží po objevování světa, v němž žijí. Učíme se ve věkově smíšených skupinách na principu spolupráce a vzájemně se tak obohacujeme. Učitel je v našem pojetí v roli partnera, který koordinuje činnosti a pomáhá dětem na jejich cestě za poznáním.

Důležitější, než vědomosti se pro budoucí svět jeví dovednosti a hodnoty. Nevíme, kam až se svět posune, ani jaké vědomosti budou dnešní děti potřebovat, až dospějí. A tak žáky učíme se učit 
a chystáme je na celoživotní učení. Je jisté, že budoucí svět nebude jednodušší než ten dnešní. Každý jedinec je a bude ve společnosti součástí složitých sociálních vazeb, jak pracovních, tak soukromých. A tak klademe velký důraz na bezproblémové soužití v komunitě lidí 
(ve třídě i v celé škole). Učíme žáky respektovat odlišnosti druhých, pomáhat a umět si o pomoc říct, pracovat v týmu atd. Vedeme žáky k sebepoznání a k budování vlastního systému hodnot, který jim umožní vést spokojený a úspěšný život. Za svůj rozvoj je zodpovědný každý sám. Učební látka je v tomto pojetí pouze prostředek, nástroj či nosič dovedností a postojů. Není důležité, co se žáci učí (vyjmenovaná slova, Přemyslovce nebo sčítat), ale jak se to učí.

Nemůžeme během dne nechat dveře naší školy dokořán, ale rádi je pro vás otevřeme, pokud byste chtěli vidět, jaké metody a přístupy ve výuce používáme. Domluvte si v takovém případě vhodný termín s naší paní ředitelkou. Těšíme se na vás.

Ve školním roce 2019/2020 máme 38 chodících žáků ve třech třídách. Prvňáčci mají samostatnou třídu, v dalších dvou třídách se učí druháci s třeťáky a čtvrťáci s páťáky. Náš kolektiv je doplněn nemalým počtem žáků, kteří jsou u nás vedeni v individuálním vzdělávání.