Proč k nám do školy?

Vycházíme z předpokladu, že děti jsou přirozeně zvídavé a touží po objevování světa, v němž žijí. Děti se u nás učí ve věkově smíšených skupinách na principu spolupráce a vzájemně se tak obohacují. Učitel je v našem pojetí spíše v roli partnera, který koordinuje činnosti a pomáhá dětem na jejich cestě za poznáním.

Přemýšlíme

Žijeme v době, pro kterou jsou charakteristické neustálé změny. Pouhé memorování nestačí a díky internetu už ani není zapotřebí. Mnohem důležitější je umět informace kriticky hodnotit, utvářet si vlastní názory a postoje. Naším cílem je, aby se žáci učili být samostatnými a aby se dokázali dívat na věci z různých úhlů pohledu.


Objevujeme

Ve škole se snažíme v hodinách matematiky pracovat podle principů Hejného metody. Spolupráce, autonomie žáka, vlastní poznatek nebo přístup k chybě jako možnosti učit se přirozeně promlouvá i do dalších vzdělávacích oblastí. Matematika nás baví a přináší nám každý den radost z objevování! Více informací o metodě naleznete na webových stránkách www.H-mat.cz.

Hýbeme se

"V zdravém těle zdravý duch" možná zní vyčpěle, ale je to pravda, za kterou si stojíme i my. Pro správný tělesný vývoj je třeba, aby dítě zažívalo fyzickou únavu, zimu a hlad. Překonáváním obtíží a nepohodlí posílí i psychickou stránku osobnosti. Českým dětem dnes většinou máloco tak chybí jako pohyb. Ne tak u nás na Čachrově: v letošním rozvrhu mají pět hodin tělocviku týdně, k tomu přestávky na hřišti a časté vycházky do přírody.

Domluvíme se

Umět anglicky je jednou z největších devíz, které si dnes mladý člověk do života může přinést. Nejlepší cestou, jak se naučit rozumět, je poslouchat, a jak se naučit mluvit, je zkoušet mluvit. Proto neučíme ANGLIČTINU jako předmět, ale učíme předměty V ANGLIČTINĚ. Cizí jazyk je u nás stejně jako ten mateřský nástrojem všední komunikace.

Spolupracujeme

Naše škola nemůže nechat během dne dveře dokořán, ale vždy je pro vás rádi otevřeme. Můžete být kdykoliv součástí výuky a podílet se na její přípravě nebo nás podpořit svou účastí na některé z mnoha školních akcí. Spolupráce  a společných chvil si velmi vážíme.

Rychlý kontakt

Napište nám

Čachrov 10, 339 01 Klatovy

reditel@skolacachrov.cz


Zavolejte nám

+ 420 378 609 311