POZVÁNKA NA 3. KAVÁRNU S HEJNÉHO METODOU

Třetí setkání s Hejného metodou ve škole bude vánoční. Budeme péct cukroví, připijeme si na zdraví a během toho otevřeme další matematická témata. A která to budou? To je samozřejmě překvapení, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Na všechny se velmi těšíme s prostředím skládání z papíru.

Mějme zaslouženou radost z poznávání! 

******************************************************************************

POZVÁNKA NA 3. TVOŘIVOU KAVÁRNU - ozdobné BALENÍ DÁRKŮ

Povyšte své vánoční dárky na superdárky originálním zabalením! Přijďte se inspirovat, jak vhodně zabalit pravidelný, měkký nebo nepravidelný dárek. Přineste si jeden nebo dva dárky s sebou a během akce si je zabalte pod vedením expertky. Vyrobte si dekorační balíčky z krabiček. 

Těšíme se na Vás! Vánoční pohoštění na společný stůl vítáno! 

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA TVOŘIVOU KAVÁRNOU - výroba ADVENTNÍCH KALENDÁŘŮ

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA KAVÁRNOU O HEJNÉHO METODĚ věnované prostředí SOUČTOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ aneb CHCEME UMĚT TO, CO DĚTI

KOUZELNÍK: Řekni mi výsledné číslo Tvého součtového trojúhelníku, a já Ti povím, které číslo sis doplnil do políčka označeného tečkou. Čísla 2 a 1 jsou daná.
KOUZELNÍK: Řekni mi výsledné číslo Tvého součtového trojúhelníku, a já Ti povím, které číslo sis doplnil do políčka označeného tečkou. Čísla 2 a 1 jsou daná.
https://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/souctove-trojuhelniky

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI VE ŠKOLE - ve středu 26. 10. 2022 jsme dětem nabídli celodenní (7 - 15 hodin) prázdninový program ve škole. Zúčastnilo se ho 20 dětí. Věříme, že jsme potěšili nejen je, ale i jejich rodiče, kteří se mohli věnovat svým pracovním povinnostem. Za podporu děkujeme jedné mamince, která s dětmi vyráběla svíčky z včelího vosku. 

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA SVATOVÁCLAVSKÝM ČACHROVÁNÍM - s hasiči a o hasičích

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA KAVÁRNOU O HEJNÉHO METODĚ věnované prostředí VLÁČKŮ

aneb CHCEME UMĚT TO, CO DĚTI

https://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/vlacky

******************************************************************************

NAŠE MINECRAFTOVÁ ŠKOLA

Projekt čtvrťáků a páťáků z jara 2022

******************************************************************************

MŮŽE SE HODIT V TÉTO TĚŽKÉ DOBĚ:

16 LEKCÍ ČESKÉHO JAZYKA PRO UKRAJINSKÉ ŽÁKY - 16 TÉMAT PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ:

https://www.icestina.cz/cesky-jazyk-pro-ukrajince/

PŘEKLADAČ MEZI ČEŠTINOU A UKRAJINŠTINOU:

https://lindat.cz/translation

******************************************************************************

TO JSME MY! obrazem:

https://www.youtube.com/watch?v=q2mmOdqQE7E&ab_channel=Mark%C3%A9taKot%C4%9B%C5%A1ovcov%C3%A1

***************************************************************************

TO JSME MY! v otázkách a odpovědích:

Na co se rodiče často ptají? Co je o škole zajímá?

  • Jaká je atmosféra a vize školy?
  • Jaké výukové metody a moderní postupy škola používá?
  • Jak jsou početné třídy?
  • Od kterého ročníku se učí cizí jazyk?
  • Jakým způsobem škola žáky hodnotí?
  • Jak je řešen dostatečný pohyb žáků, probíhá výuka také venku?
  • Jak se ve škole využívá moderní technika?
  • Jak se pracuje se žáky v rámci inkluze a s nadanými žáky?
  • Jak často probíhá komunikace učitelů s rodiči?
  • Kde mohu najít o škole reference?

Jak to máme na Čachrově?

· Vize školy

Jsme malá škola preferující partnerský přístup a spolupráci. Stavíme na vrozené zvídavosti dětí a touze se učit. Volbou přístupů a metod vedeme žáky k sebepoznávání a sebeřízení, tedy k samostatnosti a zodpovědnosti za své vzdělávání.

· Metody a přístupy

SFUMATO - revoluční metoda výuky čtení předcházející dyslektickým potížím

HEJNÉHO METODA - je založena na 12 principech (např. prolínání témat, práce s chybou, spolupráce, vlastní poznatek, reálné zkušenosti, role učitele), které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo (nejen) matematiku samo a s radostí

KRITICKÉ MYŠLENÍ - učíme děti nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění, naléhavosti sdělení nebo naivně nepřebírat tradované názory. Chceme, aby si dokázaly udržet odstup a připustit odlišný pohled nebo názor. a mnoho dalších

· Jak jsou početné třídy?

Naši školku a školu navštěvuje celkem 65 dětí. Na jednu třídu vychází v průměru 10 dětí. Každému se tedy můžeme individuálně věnovat.

· Od kterého ročníku se učí cizí jazyk?

Angličtina se na naší škole učí od první třídy. Pravidelné hrátky s angličtinou však zařazujeme už ve školce.

· Jakým způsobem škola žáky hodnotí?

Neznámkujeme. Zachycujeme výsledky vzdělávání žáka v jeho průběhu slovně nebo graficky. Hodnotíme přístup ke vzdělávání a vhodně směrujeme rozvoj potenciálu každého žáka.

· Jak je řešen dostatečný pohyb žáků, probíhá výuka v terénu?

Škola stojí na okraji zástavby v malebné šumavské obci. V blízkém sepjetí s přírodou probíhá v zimě v létě část výuky venku. Škola také disponuje velkým hřištěm.

· Jak se ve škole využívá moderní technika?

Ve výuce zapojujeme pravidelně tablety, počítače i chytré televize. Děti učíme bezpečnému užívání internetu.

· Jak se pracuje se žáky v rámci inkluze a s nadanými žáky?

V 5 třídách školy vyučuje 6 pedagogů a pomáhají 2 asistentky. Našim dětem se tedy můžeme opravdu věnovat.

· Jak často probíhá komunikace učitelů s rodiči.

U nás jsou RODIČE VÍTÁNI. Zapojujeme je do života školy, umožňujeme jim návštěvu vyučování, zveme je na školní akce, pořádáme rodičovská setkání. Názor rodičů nás zajímá.

10. Kde můžete najít o naší škole další informace a reference?

Na internetových stránkách školy, na Facebooku, na YouTube, na televizi FilmPro nebo třeba v novinách (Rozhled, Klatovský deník).

Co ještě dodat?

Jsme příspěvková organizace. Neplatí se u nás školné, školkovné ani družinovné.

Provoz máme od 7:00 do 16:00 hodin.

Doprava do školy není problém. Většina dětí k nám dojíždí společně autobusovou linkou z Klatov (ráno v 7:30, zpět ve 14:10).

Abychom mohli děti dobře připravit na současný i budoucí svět, musíme se i my neustále učit nové věci. Rosteme tak společně s našimi žáky.

******************************************************************************

Virtuální prohlídka školy:

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************