******************************************************************************

VSTUPUJEME DO DALŠÍ VLNY PROJEKTU 

Těšíme se na dvouleté období plné akcí pro děti, žáky i pracovníky školy. 

******************************************************************************

TŘI PLUSY NAŠÍ ŠKOLY
Každé učivo, které dětem předkládáme, prostupují prvky osobnostního, sociálního a poznávacího rozvoje.
Bezpečné prostředí, přátelské klima a dobré vztahy přispívají k lepšímu prospěchu dětí.
Lidé s rozvinutou emoční a sociální inteligencí jsou perspektivnější na trhu práce a vedou šťastnější život.

******************************************************************************

Parkourový kroužek ve škole - pondělky a čtvrtky - volná místa

******************************************************************************

Seznam pomůcek pro školáky

******************************************************************************

Změny se dějí i o prázdninách!

Díky nim máme volnou kapacitu pro přijetí dalších žáčků. Najdete u nás malé třídní kolektivy,     respekt a partnerství. 

Váháte nebo hledáte změnu? Kontaktujte nás telefonicky (732 848 320) nebo e-mailem (reditel@skolacachrov.cz) a domluvíme si nezávaznou schůzku. 

Žádost o přestup na  www.skolacachrov.edupage.org

Těšíme se, že se potkáme!

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23

OHLÉDNUTÍ ZA 8. RODIČOVSKOU KAVÁRNOU O HEJNÉHO METODĚ - prostředí VÝSTAVIŠTĚ a SOUSEDÉ

aneb CHCEME UMĚT TO, CO DĚTI

Sousedé jsou plní sčítání a odčítání. Často lze v úlohách objevit pravidelné opakování prvků (rytmus). Úlohy lze domýšlet "do nekonečna".

Výstaviště připravuje na mnohem pozdější kombinatoriku (jak poskládat čísla jdoucí za sebou do daného obrazce, později také s podmínkou). Tvar obdélníku a čtverce rozvíjí představy těchto rovinných útvarů a jejich obvodu a obsahu.

https://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/sousede
https://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/vystaviste

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA 7. KAVÁRNOU O HEJNÉHO METODĚ - 

aneb CHCEME UMĚT TO, CO DĚTI - prostředí ALGEBROGRAMY

Jazyk písmen a věcí. 

https://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/algebrogramy-hvezdickogramy

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA 6. RODIČOVSKOU KAVÁRNOU O HEJNÉHO METODĚ

aneb CHCEME UMĚT TO, CO DĚTI - prostředí DĚDA LESOŇ

Pro dospělé je toto prostředí náročné, ale děti zvířátka milují! Podívejte se, jak o Dědovi Lesoňovi píší sami autoři:

https://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/zviratka-dedy-lesone

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA 5. RODIČOVSKOU KAVÁRNOU O HEJNÉHO METODĚ

aneb CHCEME UMĚT TO, CO DĚTI - prostředí GEODESEK

Tomu se říká RADOST Z POZNÁVÁNÍ!

https://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/geoboard-mriz

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA TVOŘIVOU KAVÁRNOU PLNOU SRDCÍ A RADOSTI

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA BESEDOU O METODĚ SFUMATO

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDNÁŠKOU O ŽIVOTĚ V EKVÁDORU

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA 4. RODIČOVSKOU KAVÁRNOU O HEJNÉHO METODĚ

aneb CHCEME UMĚT TO, CO DĚTI- prostředí ABAKU 

VŠIMLI JSTE SI? V prostředí ABAKU se jen a jen počítá, ale vůbec se o tom jako o počítání nemluví. 

https://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/abaku

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA SVÁTEČNÍM VÁNOČNÍM SETKÁNÍM VE ŠKOLE aneb

OŽILA CELÁ ŠKOLA - OD TĚLOCVIČNY PŘES CHODBY A TŘÍDY

S radostí a pokorou k Vám (kteří jste přispěli do našich charitativních sbírek a přinesli cukroví) a k dětem (které nacvičily a po všech stránkách připravily úchvatný téměř 90minutový program) sdílíme, že vánoční program dalece předčil naše očekávání. 

Tělocvična praskala ve švech. Na dobročinné účely (Unicef a Teplo Babičkám) se vybralo téměř        10 000,- Kč, pro opuštěné pejsky plný stůl pamlsků. Škola utichla až po sedmé hodině večerní. Děkujeme, že jste byli s námi!

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA 3. KAVÁRNOU S HEJNÉHO METODOU věnované skládání z papíru

aneb CHCEME UMĚT TO, CO DĚTI

Vanilkové rohlíčky, tramvaj a kelímek z papíru. Opět jsme bourali zažitá klišé a měli jsme zaslouženou radost z poznávání! 

https://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/origami

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA TVOŘIVOU KAVÁRNOU - výroba ADVENTNÍCH KALENDÁŘŮ

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA KAVÁRNOU O HEJNÉHO METODĚ věnované prostředí SOUČTOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ aneb CHCEME UMĚT TO, CO DĚTI

KOUZELNÍK: Řekni mi výsledné číslo Tvého součtového trojúhelníku, a já Ti povím, které číslo sis doplnil do políčka označeného tečkou. Čísla 2 a 1 jsou daná.
KOUZELNÍK: Řekni mi výsledné číslo Tvého součtového trojúhelníku, a já Ti povím, které číslo sis doplnil do políčka označeného tečkou. Čísla 2 a 1 jsou daná.
https://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/souctove-trojuhelniky

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI VE ŠKOLE - ve středu 26. 10. 2022 jsme dětem nabídli celodenní (7 - 15 hodin) prázdninový program ve škole. Zúčastnilo se ho 20 dětí. Věříme, že jsme potěšili nejen je, ale i jejich rodiče, kteří se mohli věnovat svým pracovním povinnostem. Za podporu děkujeme jedné mamince, která s dětmi vyráběla svíčky z včelího vosku. 

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA SVATOVÁCLAVSKÝM ČACHROVÁNÍM - s hasiči a o hasičích

******************************************************************************

OHLÉDNUTÍ ZA KAVÁRNOU O HEJNÉHO METODĚ věnované prostředí VLÁČKŮ

aneb CHCEME UMĚT TO, CO DĚTI

https://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/vlacky

******************************************************************************

NAŠE MINECRAFTOVÁ ŠKOLA

Projekt čtvrťáků a páťáků z jara 2022

******************************************************************************

MŮŽE SE HODIT V TÉTO TĚŽKÉ DOBĚ:

16 LEKCÍ ČESKÉHO JAZYKA PRO UKRAJINSKÉ ŽÁKY - 16 TÉMAT PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ:

https://www.icestina.cz/cesky-jazyk-pro-ukrajince/

PŘEKLADAČ MEZI ČEŠTINOU A UKRAJINŠTINOU:

https://lindat.cz/translation

******************************************************************************

TO JSME MY! obrazem:

https://www.youtube.com/watch?v=q2mmOdqQE7E&ab_channel=Mark%C3%A9taKot%C4%9B%C5%A1ovcov%C3%A1

***************************************************************************

TO JSME MY! v otázkách a odpovědích:

Na co se rodiče často ptají? Co je o škole zajímá?

  • Jaká je atmosféra a vize školy?
  • Jaké výukové metody a moderní postupy škola používá?
  • Jak jsou početné třídy?
  • Od kterého ročníku se učí cizí jazyk?
  • Jakým způsobem škola žáky hodnotí?
  • Jak je řešen dostatečný pohyb žáků, probíhá výuka také venku?
  • Jak se ve škole využívá moderní technika?
  • Jak se pracuje se žáky v rámci inkluze a s nadanými žáky?
  • Jak často probíhá komunikace učitelů s rodiči?
  • Kde mohu najít o škole reference?

Jak to máme na Čachrově?

· Vize školy

Jsme malá škola preferující partnerský přístup a spolupráci. Stavíme na vrozené zvídavosti dětí a touze se učit. Volbou přístupů a metod vedeme žáky k sebepoznávání a sebeřízení, tedy k samostatnosti a zodpovědnosti za své vzdělávání.

· Metody a přístupy

SFUMATO - revoluční metoda výuky čtení předcházející dyslektickým potížím

HEJNÉHO METODA - je založena na 12 principech (např. prolínání témat, práce s chybou, spolupráce, vlastní poznatek, reálné zkušenosti, role učitele), které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo (nejen) matematiku samo a s radostí

KRITICKÉ MYŠLENÍ - učíme děti nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění, naléhavosti sdělení nebo naivně nepřebírat tradované názory. Chceme, aby si dokázaly udržet odstup a připustit odlišný pohled nebo názor. a mnoho dalších

· Jak jsou početné třídy?

Naši školku a školu navštěvuje celkem 65 dětí. Na jednu třídu vychází v průměru 10 dětí. Každému se tedy můžeme individuálně věnovat.

· Od kterého ročníku se učí cizí jazyk?

Angličtina se na naší škole učí od první třídy. Pravidelné hrátky s angličtinou však zařazujeme už ve školce.

· Jakým způsobem škola žáky hodnotí?

Neznámkujeme. Zachycujeme výsledky vzdělávání žáka v jeho průběhu slovně nebo graficky. Hodnotíme přístup ke vzdělávání a vhodně směrujeme rozvoj potenciálu každého žáka.

· Jak je řešen dostatečný pohyb žáků, probíhá výuka v terénu?

Škola stojí na okraji zástavby v malebné šumavské obci. V blízkém sepjetí s přírodou probíhá v zimě v létě část výuky venku. Škola také disponuje velkým hřištěm.

· Jak se ve škole využívá moderní technika?

Ve výuce zapojujeme pravidelně tablety, počítače i chytré televize. Děti učíme bezpečnému užívání internetu.

· Jak se pracuje se žáky v rámci inkluze a s nadanými žáky?

V 5 třídách školy vyučuje 6 pedagogů a pomáhají 2 asistentky. Našim dětem se tedy můžeme opravdu věnovat.

· Jak často probíhá komunikace učitelů s rodiči.

U nás jsou RODIČE VÍTÁNI. Zapojujeme je do života školy, umožňujeme jim návštěvu vyučování, zveme je na školní akce, pořádáme rodičovská setkání. Názor rodičů nás zajímá.

10. Kde můžete najít o naší škole další informace a reference?

Na internetových stránkách školy, na Facebooku, na YouTube, na televizi FilmPro nebo třeba v novinách (Rozhled, Klatovský deník).

Co ještě dodat?

Jsme příspěvková organizace. Neplatí se u nás školné, školkovné ani družinovné.

Provoz máme od 7:00 do 16:00 hodin.

Doprava do školy není problém. Většina dětí k nám dojíždí společně autobusovou linkou z Klatov (ráno v 7:30, zpět ve 14:10).

Abychom mohli děti dobře připravit na současný i budoucí svět, musíme se i my neustále učit nové věci. Rosteme tak společně s našimi žáky.

******************************************************************************

Virtuální prohlídka školy:

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************