Vážení rodiče našich (budoucích) žáků, v dubnu budu ve škole v těchto dnech:

čtvrtek 9. 4. a 16. 4. 2020 8,30 - 13,00

středa 22. 4. a 29. 4. 2020 8,30 - 13,00

Klidné a zdravé dny za celý tým ZŠ a MŠ přeje M. Kotěšovcová

 Zápis do 1. ročníku 

Vážení rodiče, vzhledem k okolnostem, které nám v posledních týdnech znepříjemňují život, jsem nucena učinit zásadní změny ve zvyklostech týkajících se zápisu dětí do 1. ročníku. Je mi velmi líto, že v dubnu Vás s Vašimi dětmi nebudu moci přivítat na půdě školy, ale věřím, že je to jen malá překážka, která žádným způsobem nenaruší naši budoucí spolupráci.

Prosím Vás o přečtení následujících příloh, aby se Vám dostalo potřebných informací a formulářů k zápisu Vašeho dítěte do naší školy.

Děkuji za důvěru a těším se na brzké osobní setkání. 

Aktuální informace k "ošetřování" pro zaměstnance (MPSV) i OSVČ (odkaz na MPO v odkazu): 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Informace pro rodiče našich žáku 
k nařízení o zavření škol:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol v odkazu:

"Samozřejmě, že mě zajímá budoucnost.

Koneckonců, strávím v ní zbytek svého života."

Mark Twain, spisovatel

Žijeme v době, pro kterou jsou charakteristické neustálé změny. Pouhé memorování nestačí
a díky internetu už ani není zapotřebí. Mnohem důležitější je umět informace kriticky hodnotit, utvářet si vlastní názory a postoje. Naším cílem je, aby se žáci učili být samostatnými a aby se dokázali dívat na věci z různých úhlů pohledu.

Vycházíme z předpokladu, že děti jsou přirozeně zvídavé a touží po objevování světa, v němž žijí. Učíme se ve věkově smíšených skupinách na principu spolupráce a vzájemně se tak obohacujeme. Učitel je v našem pojetí v roli partnera, který koordinuje činnosti a pomáhá dětem na jejich cestě za poznáním.

Důležitější, než vědomosti se pro budoucí svět jeví dovednosti a hodnoty. Nevíme, kam až se svět posune, ani jaké vědomosti budou dnešní děti potřebovat, až dospějí. A tak žáky učíme se učit 
a chystáme je na celoživotní učení. Je jisté, že budoucí svět nebude jednodušší než ten dnešní. Každý jedinec je a bude ve společnosti součástí složitých sociálních vazeb, jak pracovních, tak soukromých. A tak klademe velký důraz na bezproblémové soužití v komunitě lidí 
(ve třídě i v celé škole). Učíme žáky respektovat odlišnosti druhých, pomáhat a umět si o pomoc říct, pracovat v týmu atd. Vedeme žáky k sebepoznání a k budování vlastního systému hodnot, který jim umožní vést spokojený a úspěšný život. Za svůj rozvoj je zodpovědný každý sám. Učební látka je v tomto pojetí pouze prostředek, nástroj či nosič dovedností a postojů. Není důležité, co se žáci učí (vyjmenovaná slova, Přemyslovce nebo sčítat), ale jak se to učí.

Nemůžeme během dne nechat dveře naší školy dokořán, ale rádi je pro vás otevřeme, pokud byste chtěli vidět, jaké metody a přístupy ve výuce používáme. Domluvte si v takovém případě vhodný termín s naší paní ředitelkou. Těšíme se na vás.

Ve školním roce 2019/2020 máme 38 chodících žáků ve třech třídách. Prvňáčci mají samostatnou třídu, v dalších dvou třídách se učí druháci s třeťáky a čtvrťáci s páťáky. Náš kolektiv je doplněn nemalým počtem žáků, kteří jsou u nás vedeni v individuálním vzdělávání.