Zajímavosti

Hejného metoda

https://www.h-mat.cz/

Spolek Ratolest

https://www.spolek-ratolest.cz/

Celé Česko čte dětem

https://celeceskoctedetem.cz/

Noc s Andersenem

https://nocsandersenem.cz/

Kritické myšlení

https://www.kritickemysleni.cz/facelift_index.php

Nevýchova

https://www.nevychova.cz/

Zdravá pětka

https://www.zdrava5.cz/

Koučink akademie

https://www.koucinkakademie.cz/

Zajímavosti pro žáčky od Markéty

How many eggs in the Easter basket? - 

https://www.youtube.com/watch?v=Gkzq5ZSbnzI

A Sailor Went To Sea 

https://www.youtube.com/watch?v=eKNnYKXx_Zs

One, two, red and blue