VÝUKA


Vycházíme z přesvědčení, že aby byl výchovně-vzdělávací proces úspěšný, je nezbytné, aby děti chodily do školy rády a aby samy sebe vnímaly jako nedílnou součást skupiny. Vedeme je ke spolupráci, ke vzájemnému respektu. Naším cílem je, aby z nich vyrostly zodpovědné                    a samostatně se rozhodující bytosti se zájmem o okolní dění.

Nabízíme pestrou, klidnou a na potřeby dnešního světa zaměřenou výuku, vnímavý přístup ke každému dítěti a péči o mezilidské vztahy. O to se snažíme prostřednictvím otevřené komunikace směrem k dětem a jejich rodinám.

Naši pedagogičtí pracovníci chápou vzdělávání jako celoživotní proces, proto se všichni průběžně dále vzděláváme a zajímáme se o nové metody v oblasti pedagogiky. Velmi blízký je nám konstruktivismus ve výuce, kdy děti díky vzájemné spolupráci a diskusi objevují jednotlivé poznatky. Klademe důraz na rozvoj kritického myšlení. Nabízíme výuku angličtiny již od 1. třídy, matematiku vyučujeme Hejného metodou. V letošním roce budeme vyučovat prvopočáteční čtení a psaní metodou Sfumato.

Díky krásnému prostředí, v němž se naše škola nachází, využíváme možnosti častého pobytu venku.