RODIČOVSKÉ DÍLNY

V naší škole se snažíme o vzájemnou spolupráci s rodinami. Uvědomujeme si, že vzájemná důvěra a porozumění je základním pilíčem pro úspěch vzdělávacího procesu. Nabízíme rodičům, babičkám i dědečkům možnost vyzkoušet si, jak probíhá výuka v rámci rodičovských dílen.          V minulém roce jsme sdíleli společně matematiku. Letos přidáme i dílny z oblasti čtenářství.