Čachrovský týdeník

6. týden

I. třída

Tento týden jsme se hodně soustředili na pravidla, probírali jsme, jak se chovat v autobuse. Učíme se hlídat si každý sám sebe (a nežalovat), postavit se k řešení potíží sami, a pokud se nedomluvíme, požádat "dospěláka" o mediaci. Také se učíme dávat si slovo ... našich čtvrtečních 15 minut, které jsme strávili domlouváním se o tom, kdo řekne 2 věty, se nám v pátek "smrsklo" na 5 minut, během kterých již zazněla první ohleduplná slova! Již se v běžných drobných konfliktech více ozývají slůvka jako "promiň". Děti ze sebe mohou mít radost! 

V úterý jsme navštívili klatovské divadlo a užili jsme si představení o broučcích. Ve škole jsme si popovídali o všem, co se nám líbilo i nelíbilo. Zaujal nás brouček, co mluvit "Englicky" a legračně česky, jeho přeřeky byly kouzelné! Nejroztomilejší prý byla Beruška ... ale poznali jsme více broučků, i sosavého motýla, který to se sosáním nektaru trochu moc přeháněl! Ve škole jsme si popovídali o všem, co se nám líbilo i nelíbilo. 

Rozloučili jsme se s písmenem B a objevili písmeno U. V oboru přírody jsme ve fázi učíme se poslouchat a chápat zadání. Také se učíme dohodnout, při čemž se nám hodí naše pravidla nasloucháme si a věnujeme pozornost, když druhý mluví, dohodneme se a spolupracujeme.

II. třída

V pondělí jsme se věnovali podzimním plodinám všemi smysly. Nejprve jsme třídili plodiny podle ročních období, poté jsme ty podzimní abecedně řadili. Pracovali jsme ve skupinách i ve dvojicích a zahájili jsme tak především celotýdenní cíl, který máme - Badatelé umí spolupracovat
s kýmkoli ve třídě a jejich cíl je se dohodnout. Mluvili jsme o tom, že samozřejmě každý je nejraději se svým nej kamarádem, protože si dobře rozumí. Nicméně náročnost badatelské práce a vzájemného soužití tkví právě v tom, umět se dohodnout a žít i s ostatními. Hodně jsme se věnovali zpětným vazbám, které jsou velmi důležité a hodnotné, nesmí ale druhého zraňovat. Shodli jsme se na tom, že se v této oblasti jako třída skutečně chceme posunout. Zátěžovým testem byl autobus v rámci matematiky. Dohodnout se, kdo bude řidič, není jednoduché. Je to ale nutné, abychom hru mohli hrát. Díky společnému snažení se nám to povedlo a vystřídalo se dokonce 7 řidičů. Těšíme se na příští jízdy, kdy si zařídí zas někdo další. Krásný moment byl, když zaznělo: Mám AHA moment! Uvědomila jsem si, že nemusím být u všeho první, a přesto můžu mít radost."

Nejatraktivnější událostí byla bezesporu prezentace domácích receptů spojená s degustací. Bylo to naprosto parádní!

Také jsme v tomto celkem upršeném týdnu našli skulinku, kdy nám vysvitlo sluníčko a zafoukal příznivý vítr, abychom mohli vyběhnout na hřiště a pouštět naše draky. Bylo to báječné a užili jsme si to na maximum!

III. třída

Tento týden byl oproti minulým klidnější, co se týká akcí mimo školu. V úterý jsme opět navštívili bazén v Klatovech. Máme za sebou polovinu kurzu. Ve středu nás navštívila v naší třídě Monika Just, která bude pomáhat vytvářet příjemné třídní klima a budovat ještě lepší mezilidské vztahy. V Řeči a písmu jsme nacvičovali zejména synonyma a antonyma. V matematice jsme se věnovali rýsování. Naučili jsme se, co jsou kolmice, pravý úhel a objevovali zlomky a zaokrouhlování. Ve vlastivědě jsme blíže poznávali svůj kraj. Nechyběla ani výtvarná činnost, zpívání s kytarou, pohyb venku a v tělocvičně.

5. týden

I. třída

Tento týden prvňáčky doprovázelo písmenko B. Ve třídě se na chvíli stali baletkami, Belzebuby 
s bolavým bříškem, pochutnávali si na bramborových plackách a tvářili se podle jejich chutí.... to vše jen jako, aby nás bříška nebolela doopravdy! Náš kamarád Ferda se podělil o balónky od bratrance Bédi, které nafukovali a učili lítat. Aby to nebylo málo, pokusili se rozlétat i písmenko O a myslím, že se opravdu dařilo! V rámci oboru příroda třídili, ale také řešili úkoly s dřívky 
a krychlemi. Často se vraceli k tématu pravidel, která nám pomáhají. 


Ve středu celou školu čekal Středověký den! Strávili jsme jej ve společnosti historika, který nám napřed něco o tomto období řekl a posléze nás pozval na praktičtější část do tělocvičny, kde si především starší děti mohly vyzkoušet výzbroj a brnění (jen drátěná košile vážila 13 kilogramů!), ale také ochutnat středověkou kaši - a že nám chutnala!

II. třída

V tomto týdnu jsme měli dvě návštěvy. Ve středu přijel pan Marek přiblížit dětem život ve středověku. V pátek dorazil David Hrdlička a připravil dětem úžasnou opičí dráhu. Všichni si to dost užili. Natolik, že jsme to pak museli rozdýchávat vleže, abychom vůbec zvládli normálně dojít na oběd. Každopádně jsme se procvičili v obratnosti, rychlosti i vzájemné důvěře
a toleranci. 

V průběhu týdne si děti postupně nosily do školy draky. Necháme je v šatně přes víkend a příští týden, až bude větrno (snad), vyběhneme do luk a polí cvičit draky v létání.

Na příští týden mají děti obzvlášť vypečený úkol. Těšíme se na pondělní prezentaci receptů spojenou s ochutnávkou :-).

III. třída

Tento týden jsme již po čtvrté navštívili plavecký bazén v Klatovech. V Řeči a písmu objevujeme rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou češtinou. Naše znalosti si ověřujeme také pomocí aplikace Matemág a Zatracená čeština. V Přírodě uzavíráme téma živé a neživé přírody. V matematice jsme se věnovali měření a převodu jednotek.


28. 9. 2019 Svatováclavské čachrování

V sobotu jsme se sešli ke společným oslavám svatého Václava, na kterých jsme se se spoustou
z vás setkali. Máme radost ze společně stráveného času!

Ve II. třídě jste si mohli vyzkoušet Sfumato, techniku splývavého čtení propojeného se psaním.
V I. třídě byla k nahlédnutí výzdoba k písmenkům S a B a zároveň zde proběhla ukázková hodina Hejného metody.

V herně na nás závěrem čekala interaktivní část, při které jsme se nejen setkali se sv. Václavem a jeho bratrem Boleslavem, ale mohli jsme se jimi i na chvilku stát. K osvojení těchto rolí nám mohly pomoci informace vyvěšené po celý den na chodbě školy. Ke konci aktivity jsme se mohli vyjádřit a obhájit svůj názor na bratry i historické události. To vše v duchu kritického myšlení. Nutno dodat, že se zúčastnilo i několik našich prvňáčků a jejich postřehy k tématu vytvořily drobné dechberoucí momenty! Součástí programu byla i vystoupení parkouristů a aktivit
s koňmi
. Na chodbě školy bylo připraveno i drobné vyrábění pro děti.

Doufáme, že si to všichni dosyta užili a těšíme se na další rok :-).


4. týden

Tento týden začal pro všechny třídy stejně. Navštívili jsme klatovské divadlo, kde ZUŠ představila muzikál Annie. Bylo to krásné, dojemné, všichni si z toho vzali to, co potřebovali.

I. třída

Z divadelního představení si většinu dětí vyzvedli rodiče, takže se zůstávajícími jsme se přesunuli do parku, kde jsme se vyběhali a čekali společně na rodiče. Ve škole pak na nás další dny čekalo písmenko B. V Živé abecedě jsme třídili ovoce a zeleninu. A také jsme se věnovali strašidlům.        V pátek jsme se spojili s druháky a třeťáky a společnými silami jsme ve skupinkách diskutovali      o pravidlech.

II. třída

Po divadelním představení jsme se přesunuli do PASKu na prohlídku a poté jsme šli čekat na rodiče do parku. I úterý se neslo v muzikálovém duchu. Zabývali jsme se v rámci kritického myšlení jednotlivými postavami a jejich vlastnostmi a vývojem v čase. Dost zajímavých věcí jsme si díky tomu uvědomili. Po celý týden jsme hodně zpívali a moc nás to baví J. Oprášili jsme abecedu, recitovali básničku a třeťáci vpluli mezi slovní druhy. Druháci trénovali psaní a čtení,
v matematice řešili slovní úlohy, krokovali a jezdili autobusem. Společně jsme četli v knížce, jak Honzík pouštěl draka. Následně jsme výjevy z ukázky kreslili progresskami na čtvrtku. Vznikly opravdu nádherné obrazy. V pátek proběhlo také první větší hodnocení, byl tu závěr měsíce. Společně jsme diskutovali o tom nejdůležitějším, co jsme v září společně prožili. Pojmenovali jsme, co se nepovedlo a vyzdvihli jsme tu spoustu věcí, která se povedla a byla fajn. Vyslovili jsme svá přání do dalšího měsíce, a to jak každý sám pro sebe, tak naše přání společná. Děti napsali své sebehodnocení a dostali ode mne měsíční hodnocení. Těšíme se, že se v dalším měsíci posuneme zase o kousek dál.

III. třída

Po pondělním divadle jsme pokračovali do klatovských Katakomb. Zde se nám také moc líbilo, dozvěděli jsem se spoustu zajímavého, i když některé věci byly až strašidelné. Náš den jsme zakončili výstavou skla v PASK. V úterý proběhla třetí hodina plavání v bazénu v Klatovech. V řeči a písmu jsme se zabývali stavbou slov a vět. Také jsme prohlubovali naši znalost příbuzných slov a pravopis ú/ů. V matematice jsme stavěli krychlové stavby a pracovali s nimi (prostorová orientace). V rámci přírody jsme zkoumali živou a neživou přírodu, a dále jsme se učili orientovat se podle světových stran venku v přírodě, ale i v mapě. Nechyběla ani tělesná výchova, jsme hráli míčové hry a šli se podívat do okolí školy.

3. týden 

Prvňáčci se stále seznamují a sžívají se. Učili se písmenko S ve všech 4 podobách nejen ve třídě, ale i venku. Vytvořili spoustu krásných sluníček, poznávali vesmír a vytvářeli Sluneční soustavu. Užívali si pohybu na čerstvém vzduchu, dokud  ještě počasí přeje. Spolu s II. třídou vyrazili na šípky, ze kterých následně dělali krásná zvířátka.

Druháci a třeťáci vyrazili v tomto týdnu na šípky. Každý si vyrobil papírový kelímek, do kterého  je sbíral. Ti, co měli dříve hotovo a měli chuť, vyráběli i pro menší spolužáky z I.třídy. Spojili jsme tedy příjemné s užitečným - užili jsme si procházku a zároveň získali materiál na vyrábění. Další den začal úkolem - z jednotlivých vět poskládat smysluplný příběh. A tématem byla Šípková Růženka. Z předem nasbíraných šípků vznikly krásné náhrdelníky. Ze zbylých šípků nás v zimě zahřeje čaj. A v pátek jsme po dlouhé době hráli fotbal v rámci hodiny Zdraví.

Čtvrťáci a páťáci si užili již druhou lekci plavání v klatovském bazénu. Ve výuce se věnovali naší vlasti - připomněli si i hymnu ČR, seznámili se s mapou ČR a učili se s ní pracovat, vyhledávat známá i neznámá místa a vyzkoušeli paměť u slepé mapy. V českém jazyce se zapotili především u vyjmenovaných slov, v literatuře si četli a vyprávěli biblické příběhy související s teoriemi vzniku našeho světa. V hodinách umění s nadšením tyto příběhy namalovali. Matematika odkryla svět kombinatoriky, statistiky a algebrogramy.


PRVNÍ DNY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE


V prvním týdnu se prvňáčci rozkoukávali a zjišťovali, jak to v naší škole chodí. Seznamovali se mezi sebou, ale i se spolužáky z vyšších ročníků.  Ostatní děti měly radost ze znovushledání se se svými spolužáky a snad i učitelkami :-).

V rámci tříd jsme sdíleli zážitky z prázdnin, seznámili jsme se s rozvrhem, stanovili jsme pravidla pro dobré žití ve třídě i ve škole.  V závěru týdne jsme absolvovali báječný program v klatovské knihovně - besedu se spisovatelem Radkem Malým, který poutavě mluvil o povolání spisovatele. O hledání inspirace a o krásách a radostech, které mu psaní přináší. Dokázal s dětmi navázat intenzívní kontakt a předčítání z knihy samotným autorem bylo opravdovým zážitkem. V rámci pobytu v knihovně si děti vyrobily krásné záložky, lámaly si hlavu nad zapeklitými hlavolamy
a na své si přišli i stavitelé, kteří postavili hrad z kartonové stavebnice.

Absolvovali jsme také první setkání s Blankou Kavalkovou a Monikou Just, s nimiž navazujeme pro tento školní rok úzkou spolupráci v rámci Šablon II. Jedná se o dlouhodobý program zaměřený na budování třídního a školního kolektivu a na mezilidské vztahy. Tak se moc těšíme, že se lidsky všichni velmi posuneme. 

V závěru druhého týdne vyrazila II. a III. třída na výlet na hrad Kašperk. Zúčastnili jsme se prohlídky Stavba hradu. Celý den jsme si velmi užili. Přálo nám i počasí. Společnost nám dělali někteří rodiče. Akce se vydařila, tak se moc těšíme na všechny příští. Jen co se prvňáčci zaběhnou, jistě začnou výletit s námi.