PŘEDNÁŠKY, KURZY

Neustále se vzděláváme a seznamujeme se s různými metodami a tématy. Umožňujeme                 i učitelům z okolí a široké veřejnosti zúčastnit se vzdělávacích akcí na půdě naší školy.