11. týden

I. třída

Začátkem týdne jsme si přečetli pohádku o přátelství. Povídali jsme si o tom, co nám je a co není příjemné, jestli chceme, aby za nás rozhodovali kamarádi nebo se raději domluvíme. Také jsme se zamysleli nad tím, co ještě je a co už není legrace. Z pohádky vyplynulo poučení, že je třeba, aby se jí mohli zasmát všichni. Pak jsme se vrhli na písmenko E, abychom se v úterý mohli již seznámit pohybem s dalším. Také jsme si v Živé abecedě přečetli, že Eskymáci si říkají Inuité (=lidé) a byli by tak rádi nazýváni. Neskončili jsme jen u písmen, také jsme rozcvičovali ruce
a tvořili! Měli jsme na výběr ze dvou možností, jak si vyrobit lapač snů. Mohli jsme si vyzkoušet, jak se rozhodovat. Někdo měl jasno rovnou, někdo potřeboval možnost své rozhodnutí změnit. 
Ve středu nás na Čachrově přivítal sníh! Zvládli jsme se celou hodinu účasnit celoškolního kruhu, ve kterém jsme řešili samé přínosné záležitosti nejen pro nás dospělé, ale hlavně z pohledu dětí.
A pak hupky šupky do sněhu, alespoň na chvilku! Na sníh jsme navázali přípravou na rozsvěcení vánočního stromečku, které nás čeká 30.listopadu. Navštívili jsme II. třídu, abychom společně trénovali koledy. V předmětu příroda jsme se věnovali zápisu do tabulky, počtu, hledání více řešení. Také krokujeme a stále si hrajeme s rytmem. V angličtině jsme si zopakovali barvičky
a přidáváme postupně i nábytek. Snad největším zážitkem a nádherným zakončením týdne byly pokusy! Děti vyvodily, co to je dusík, jestli je možné ho dýchat (již z Údifu víme, že potřebujeme dýchat kyslík). Zkoumali jsme, co to je skupenství, co je kapalné, co pevné a plynné ... Kam tedy patří led, pára, voda, sníh či mlha? Zakončením byla ledová raketa (minulý týden ji startoval zážeh, tento týden jsme plamen neviděli, zato spoustu dýmu).

II. třída

V pondělí jsme přivítali ve třídě návštěvníky z řad rodičů a zájemců o naši školu. Možnost přijít se podívat do výuky využil i pan starosta Bejvl. Tematická bloková výuka byla věnována tématu
sv. Martin. Sice na bílém koni tentokráte nepřijel (to až o dva dny později), seznámili jsme se však s jeho historickým příběhem i s legendami. Pracovali jsme v konceptu kritického myšlení, které umožňuje vybavit si, co už o daném tématu víme, nebo co si myslíme. Posléze jsme plnili úkoly v pracovních skupinách. Vyzkoušeli jsme si obrázkový záznam údajů, který napomáhá lépe zpracovat a dlouhodobě si uchovat fakta. Dochází také k lepšímu propojování souvislostí. V rámci reflexe jsme si utřídili získané poznatky a zhodnotili jsme klima v průběhu vyučovacího bloku. 

V průběhu celého týdne jsme hodně opakovali a procvičovali učivo, protože v příštím týdnu otevřeme s druháky i třeťáky nová témata. Ve středu nasněžilo a my jsme si díky tomu uvědomili, že zima se nezadržitelně blíží. Využili jsme nadílky a vyrazili jsme ven. V pátek jsme si užili angličtinu s Markétou a pak jsme se zúčastnili programu, který pro nás přichystal Standa Haviar. Díky němu jsme poznali sílu tekutého dusíku. Viděli jsme, jak se "vaří" mlha, jak v mžiku zmrzne gumová hadice, jak se tvoří kapky, které kloužou po stole...a program jsme zakončili venku, kde jsme viděli pokus s létající lahví .

III. třída

Po odpočinkovém víkendu, který byl plný zážitků, jsme zasedli do lavic. V úterý jsme vyrazili na předposlední kurz plavání. Autobus se zdržel při tankování a chvíli jsme se už báli, že půjdeme na Čachrov pěšky. Ve středu jsme se všichni ze školy sešli v 10.30 hodin na celoškolním kruhu
v herně. Ujednotili a ujasnili jsme si některá pravidla školy, zodpověděli jsme si navzájem dotazy a sdělili své prosby. Před tímto kruhem jsme si opět zkusili, jaké to je být kuchaři v naší žákovské kuchyňce. Společnými silami jsme upekli pizzu se šunkou, rajčaty, paprikou a sýrem. Moc nám chutnala. Tento týden nám na Čachrově napadl první sníh. Náležitě jsme si ho užili a velmi rádi vyrazili ven do mrazivého slunečného počasí. V Řeči a písmu jsme přemýšleli nad rozdílem mezi předponou a předložkou. Některé z nás tato problematika zmátla a nějaký čas trvalo, než jsme přišli na to, jak si vše správně odvodit. Věnovali jsme se dalšímu biblickému příběhu o potopě světa. Po přečtení následovala výtvarná reflexe. V Přírodě jsme zkoumali stavbu rostlin - kořen, stonek, listy a květy. V matematice jsme si lámali hlavičky nad tím, jak vytvořit síť krychle

a páťaci objevovali svět rovnic. Na konci týdne nás navštívil Standa Haviar a připravil si pro nás pokusy s kapalným dusíkem. Ukázal nám, co kapalný dusík všechno dokáže. Vyrobili jsem mlhu jako vodník Kebule, viděli jsme levitovat magnet, vyzkoušeli jsem si, co udělá hadice, když se na chvíli položí do dusíku. Hodina byla plná zajímavých informací a zážitků.