Svatováclavské čachrování 28.9.

V sobotu jsme se sešli ke společným oslavám svatého Václava, na kterých jsme se se spoustou     z Vás setkali. Máme radost ze společně stráveného času!

Ve II. třídě jste si mohli vyzkoušet Sfumato, techniku splývavého čtení propojeného se psaním.   V naší třídě pak byla k nahlédnutí výzdoba k písmenkům S a B.

Dále pak v naší třídě proběhla ukázková hodina Hejného metody. Cílem bylo metodu nejen zážitkem představit, ale také uvést důvod, který mne osobně vede k používání této metody výuky, a tím je příprava pro život. S některými rodiči jsme při dalších příležitostech diskutovali    a na základě některých rozhovorů mám potřebu ještě uvést, že Hejného metoda je pro mne osobně vhodná metoda k naplnění státního dokumentu RVP (Rámcový Vzdělávací Program z roku 2007), který je závazný všem školám. Nejsem si ze zkušenosti úplně jistá, že jeho obsah byl pochopen a školami osvojen. V dokumentu se mimo jiné píše o rozvoji tzv. klíčových kompetencí (k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální, občanské a o kompetenci pracovní), jejichž osvojením děti získají "výhody" a obratnost v jednání i přístup k životu, se kterým my dospělí leckdy máme potíže, přestože víme, že jeho osvojení by nám v mnohém pomohlo a  usnadnilo život.

V herně na nás závěrem čekala interaktivní část, při které jsme se nejen setkali se sv. Václavem a jeho bratrem Boleslavem, ale mohli jsme se jimi i na chvilku stát. K osvojení těchto rolí nám mohly pomoci informace vyvěšené po celý den na chodbě školy. Ke konci aktivity jsme se mohli vyjádřit a obhájit svůj názor na bratry i historické události. To vše v duchu kritického myšlení. Nutno dodat, že se zúčastnilo i několik našich prvňáčků a jejich postřehy k tématu vytvořily drobné dechberoucí momenty!

Součástí programu byla i dechberoucí vystoupení parkuristů a aktivit s koňmi. Na chodbě školy bylo připraveno i drobné vyrábění pro děti.

V sobotu jsme se sešli ke společným oslavám svatého Václava, na kterých jsme se se spoustou     z Vás setkali. Máme radost ze společně stráveného času!

Ve II. třídě jste si mohli vyzkoušet Sfumato, techniku splývavého čtení propojeného se psaním.   V naší třídě pak byla k nahlédnutí výzdoba k písmenkům S a B.

V sobotu jsme se sešli ke společným oslavám svatého Václava, na kterých jsme se se spoustou     z Vás setkali. Máme radost ze společně stráveného času!

Ve II. třídě jste si mohli vyzkoušet Sfumato, techniku splývavého čtení propojeného se psaním.   V naší třídě pak byla k nahlédnutí výzdoba k písmenkům S a B.

Doufáme, že jste si den společně s námi užili a těšíme se napřesrok!