První školní dny 1. 9. - 9. 9.

10.09.2022

Prázdniny utekly jako voda a z malých předškoláčků se stali velcí školáci! Na školním hřišti proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku a všichni nově příchozí byli Markétou obdarováni symbolickým klíčem od školy. Zároveň prošli slavnostní slavobránou za asistence Kristýny a pana starosty Bejvla. Věřím, že vstup do nového světa zůstane pro všechny příjemným zážitkem a že se všichni budeme setkávat s úsměvy na rtech :-).

První školní týden 

Začátek školního roku není jednoduchý pro nikoho. A vůbec nejtěžší to mají bezpochyby prvňáčci. Velký skok ze školky do školních lavic. Spousta nových tváří mezi dětmi i dospěláky. Naše první společné dny se proto nesou v trochu volnějším duchu. Objevujeme školní pravidla, utváříme nové vztahy, vzájemně se sžíváme a budujeme jeden tým. Ani v učení ale nezahálíme!

V pátek jsme měli den bez elektřiny. Celé dopoledne jsme strávili venku, rozděleni do 5 týmů napříč ročníky, což byla bezva příležitost k vzájemnému seznámení a poznávání. Pro děti bylo připraveno 5 různých stanovišť. Dopoledne jsme zakončili piknikem v trávě. Někdo si donesl vlastní oběd z domova, někdo pekl buřty a někdo si přinesl k zapečení toust. Moc jsme si to všichni užili!