První dny v novém školním roce

V prvním týdnu se prvňáčci rozkoukávali a zjišťovali, jak to v naší škole chodí. Seznamovali se mezi sebou, ale i se spolužáky z vyšších ročníků. Ostatní děti měly radost ze znovushledání se se svými spolužáky a snad i učitelkami :-).

V rámci tříd jsme sdíleli zážitky z prázdnin, seznámili jsme se s rozvrhem, stanovili jsme pravidla pro dobré žití ve třídě i ve škole. V závěru týdne jsme absolvovali báječný program v klatovské knihovně - besedu se spisovatelem Radkem Malým, který poutavě mluvil o povolání spisovatele. O hledání inspirace a o krásách a radostech, které mu psaní přináší. Dokázal s dětmi navázat intenzívní kontakt a předčítání z knihy samotným autorem bylo opravdovým zážitkem. V rámci pobytu v knihovně si děti vyrobily krásné záložky, lámaly si hlavu nad zapeklitými hlavolamy
a na své si přišli i stavitelé, kteří postavili hrad z kartonové stavebnice.

Absolvovali jsme také první setkání s Blankou Kavalkovou a Monikou Just, s nimiž navazujeme pro tento školní rok úzkou spolupráci v rámci Šablon II. Jedná se o dlouhodobý program zaměřený na budování třídního a školního kolektivu a na mezilidské vztahy. Tak se moc těšíme, že se lidsky všichni velmi posuneme.

V závěru druhého týdne vyrazila II. a III. třída na výlet na hrad Kašperk. Zúčastnili jsme se prohlídky Stavba hradu. Celý den jsme si velmi užili. Přálo nám i počasí. Společnost nám dělali někteří rodiče. Akce se vydařila, tak se moc těšíme na všechny příští. Jen co se prvňáčci zaběhnou, jistě začnou výletit s námi.