Listopad, prosinec

15.12.2021

Podle keltské tradice o halloweenské noci přebírá vládu zima a s ní i tma.

Ke sv. Martinovi nepatří jen bílý kůň a husa. Ale i lampiony, které nám pomohou udržet světlo a radost, když noc je delší než den.

Matematika ve 3. třídě

Když se ozve: " Třeťáčci, končí nám hodina! Čas na oběd! Dobrou chuť a přeji vám krásný víkend!"

Odpovědí se ozve: " Né, ještě né! "

" My to chceme dobádat! "

Učitelka: " To mne těší, ale co vaše hladová bříška? "

" Hm, to není fér! Ten čas moc rychle utíká! "

Učitelka: " Brzdila jsem očima ručičky hodin. Přísahám! Holt to ještě neumím. budu na tom makat! "

Ve 3. třídě už matika zdánlivě není tak hravá jako v předchozích letech. Často bádáme a hloubáme bez pomůcek. I to nás baví!

Co mají společného podzimní příroda, slova nadřazená, podřazená a abeceda?

Zahráli jsme si na badatele! Své pracovní hypotézy jsme ověřovali v knihách. Napadlo Vás, proč nenajdete v rejstříku osiku?

Naši výtvarníci...Klenová - grafická dílna, techniky lynorit a monotyp, úžasná zkušenost díky!

Další návštěva Galerie Klenové. Tentokrát si linoryt vyzkoušeli žáci 4. a 5.ročníku. Zde je malá ukázka úžasného žákovského nasazení a zdařilých děl. 

Někdy se nemůžeme setkat osobně, ale způsob, jak se spojit si najdeme vždy.  Tento týden druháčky při matematice navštívil děda Lesoň. Díky!

Užíváme si adventních radovánek. Pečeme cukroví, užívali jsme si sněhu, pouštíme si pohádky, vyzdobili jsme si třídu a dnes jsme si vyrobili ozdoby a ozdobili si vánoční  stromeček. Milujeme Vánoce.

Rok jsme zakončili tvořením v PASKu a prohlídkou Arciděkanského a Jezuitského kostela s poutavým výkladem místního faráře Marka Hrice. Srdečně děkujeme Pask - Pavilon skla Klatovy a Římskokatolická farnost Klatovy.