Adventní čas

V pondělí 10. 12. jsme s radostí uvítali Tomáše Procházku, který nám přišel vyprávět o Adventu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, sdíleli jsme vlastní zkušenosti a zážitky a především jsme se plně naladili na vánoční svátky a čekání na Ježíška. Zapálili jsme společně 2. svíci na našem adventním věnci a zazpívali jsme si s kytarou vánoční písně. Tomáši, moc děkujeme. Byl to jako vždy velmi mile strávený čas.