8. týden

I. třída

V tomto týdnu nás čekalo nejen nové písmenko L, ale i syntéza dvou písmen SO,SU a SA.

Stali jsme se letadly, leopardy, házeli jsme lopatou a kopali lopatkou, stali jsme se lstivou liškou
i laskavými kamarády. Pojmenovali jsme i tak obtížná slova na L jako láska, lítost, lest, laskavost ... Stali jsme se loupežníky, kteří jsou líní, proto jejich lup není velkolepý ...Také jsme rozcvičovali ručky, abychom byli připraveni na psaní písmenek.

Ve středu jsme se dříve naobědvali a vyrazili na družinovou akci do Americké zahrady a na Bolfánek, kde jsme strávili komentovanou prohlídkou a sběrem listí celé odpoledne! Pátkem jsme ukončovali další měsíc, v knize hodnocení jsme si sami ohodnotili vlastní práci s písmenky
a schopnost spolupracovat.

II. třída

Poslední předprázdninový týden byl ve škole ve znamení barevného podzimu. Ve středu jsme podnikli výpravu do Americké zahrady a na Bolfánek. Užili jsme si dosyta i sbírání listí, větviček, šišek, bukvic či žaludů. Ve čtvrtek jsme nasbíraný materiál zužitkovali při výrobě listových koláží. Dílka zdobí naši chodbu.

Tento týden jsme se také hodně věnovali matematice. Druháci i třeťáci dokončili pracovní sešity
z loňského roku a po prázdninách se pustí do nových učebnic a pracovních sešitů.

Druháci už bezpečně umí pracovat s abecedou při řazení slov či jejich vyhledávání. Třeťáci znají vyjmenovaná slova po Z a dokáží poznat slova příbuzná. V rámci společné četby jsme dokončili Honzíkovu cestu a těšíme se na novou knihu.

III. třída

V úterý jsme jeli na další kurz plavání. V pořadí je to již 7. lekce. Ve středu někteří z nás vyrazili na výlet v rámci školní družiny do botanické zahrady v Chudenicích. Ve čtvrtek se 3 žáci z naší třídy zúčastnili školního kola biblické olympiády. V Řeči a písmu jsme procvičovali stavbu slova - způsob tvoření slov. Trénovali jsme čtení textu a následné vypracování poznámek do sešitu.

V matematice jsem se věnovali opakování všeho, co jsme se již naučili a věnovali se také záporným číslům a zlomkům. Naše znalosti jsme procvičovali v ICT hodinách v aplikaci Matemág a Zatracená čeština. V Člověk a příroda jsme zjišťovali, co je měřítko mapy a globusu, a v čem se mapy od sebe liší. Nechyběl pohyb venku na hřišti a míčové hry.