7. týden

I. třída

Prvňáčci se v tomto týdnu rozloučili s písmenem U a seznamovali se s písmenem A. Na pomoc jim přišla Andělka, která ukázala atlas a děti zjistily, že znají spoustu zvířátek začínajících na A.
V matematice se seznamovaly s prostředím dřívek. Nejprve stavěly lodě, později už tvary (čtverec a trojúhelník). Tento týden přálo počasí, takže mohly děti pouštět draky. Kdo ho neměl, našel kamaráda, který se s ním podělil. V oblasti umění se učily, jak míchat barvy.

II. třída

Celý tento týden byl ve znamení mezilidských vztahů. Celý týden byly naším tématem mezilidské vztahy. Hned v pondělí jsme ve vyučování hledali různé možnosti řešení konfliktní situace. Dívali jsme se na ně pohledem všech zúčastněných. Bavili jsme se o tom, co je pro koho výhodné a jak se dají konflikty a neshody řešit. Často nás to svádí překřičet ostatní a převálcovat je. Zjistili jsme, že dobrým vztahům tento postup nepomáhá. Hledali jsme prostor pro utváření dohod a takových řešení, která jsou přijatelná pro všechny zúčastněné. Utvrdili jsme se v tom, že hledat taková řešení rozhodně není snadné. Pro vztahy to má však obrovský přínos, a tak se vyplácí se o to snažit. Využili jsme slunečného počasí a vyrazily jsme do polí a luk. Ve středu jsme malovali temperami obraz přátelství. Co pro nás přátelství znamená? Jak se cítíme ve vztahu s ostatními? Vznikla opravdu nádherná díla, díky nimž jsme se další den ocitli v galerii a každý mohl anonymně obraz ohodnotit. Byl to opravdu krásný zážitek. Ve čtvrtek jsme také přivítali pana Velkoborského s jeho preventivním programem na téma Mezilidské vztahy. Jeho povídání bylo velmi poutavé. Všechny děti po celou dobu se zájmem naslouchaly a mnoho z nich se aktivně zapojilo do diskuse. Důležité poselství ze setkání je: Vždycky máme možnost volby, jak se
k druhému zachovat. Můžeme buď bořit, nebo můžeme aktivně budovat."

III. třída

Hned v pondělí jsme si sami připravili svačinu. Ve skupinkách jsme si společnými silami připravili a osmažili palačinky. Povedly se. V úterý jsme byli plavat, již po šesté. Ve čtvrtek nás navštívil pan Šimon Velkoborský, lektor, který přednáší na školách o různých tématech. U nás to bylo na téma: Mezilidské vztahy. Beseda se nám moc líbila. V pátek nás v tělocvičně rozhýbal David kompenzačním cvičením. V hodinách matematiky jsme procvičovali náš um v rýsování rovnoběžek a lichoběžníků. V Řeči a písmu jsme na základě zkušeností z kuchyně vypracovali recept přípravy palačinek a zahráli si na redaktory. V hodinách Přírody a společnost jsme pracovali s mapou ČR, zjišťovali, jaký je rozdíl mezi nížinami, horami a pohořími a poznávali jsem také sousedy ČR.