6. týden

I. třída

Tento týden jsme se hodně soustředili na pravidla, probírali jsme, jak se chovat v autobuse. Učíme se hlídat si každý sám sebe (a nežalovat), postavit se k řešení potíží sami, a pokud se nedomluvíme, požádat "dospěláka" o mediaci. Také se učíme dávat si slovo ... našich čtvrtečních 15 minut, které jsme strávili domlouváním se o tom, kdo řekne 2 věty, se nám v pátek "smrsklo" na 5 minut, během kterých již zazněla první ohleduplná slova! Již se v běžných drobných konfliktech více ozývají slůvka jako "promiň". Děti ze sebe mohou mít radost!

V úterý jsme navštívili klatovské divadlo a užili jsme si představení o broučcích. Ve škole jsme si popovídali o všem, co se nám líbilo i nelíbilo. Zaujal nás brouček, co mluvit "Englicky" a legračně česky, jeho přeřeky byly kouzelné! Nejroztomilejší prý byla Beruška ... ale poznali jsme více broučků, i sosavého motýla, který to se sosáním nektaru trochu moc přeháněl! Ve škole jsme si popovídali o všem, co se nám líbilo i nelíbilo.

Rozloučili jsme se s písmenem B a objevili písmeno U. V oboru přírody jsme ve fázi učíme se poslouchat a chápat zadání. Také se učíme dohodnout, při čemž se nám hodí naše pravidla nasloucháme si a věnujeme pozornost, když druhý mluví, dohodneme se a spolupracujeme.

II. třída

V pondělí jsme se věnovali podzimním plodinám všemi smysly. Nejprve jsme třídili plodiny podle ročních období, poté jsme ty podzimní abecedně řadili. Pracovali jsme ve skupinách i ve dvojicích a zahájili jsme tak především celotýdenní cíl, který máme - Badatelé umí spolupracovat
s kýmkoli ve třídě a jejich cíl je se dohodnout. Mluvili jsme o tom, že samozřejmě každý je nejraději se svým nej kamarádem, protože si dobře rozumí. Nicméně náročnost badatelské práce a vzájemného soužití tkví právě v tom, umět se dohodnout a žít i s ostatními. Hodně jsme se věnovali zpětným vazbám, které jsou velmi důležité a hodnotné, nesmí ale druhého zraňovat. Shodli jsme se na tom, že se v této oblasti jako třída skutečně chceme posunout. Zátěžovým testem byl autobus v rámci matematiky. Dohodnout se, kdo bude řidič, není jednoduché. Je to ale nutné, abychom hru mohli hrát. Díky společnému snažení se nám to povedlo a vystřídalo se dokonce 7 řidičů. Těšíme se na příští jízdy, kdy si zařídí zas někdo další. Krásný moment byl, když zaznělo: Mám AHA moment! Uvědomila jsem si, že nemusím být u všeho první, a přesto můžu mít radost."

Nejatraktivnější událostí byla bezesporu prezentace domácích receptů spojená s degustací. Bylo to naprosto parádní!

Také jsme v tomto celkem upršeném týdnu našli skulinku, kdy nám vysvitlo sluníčko a zafoukal příznivý vítr, abychom mohli vyběhnout na hřiště a pouštět naše draky. Bylo to báječné a užili jsme si to na maximum!

III. třída

Tento týden byl oproti minulým klidnější, co se týká akcí mimo školu. V úterý jsme opět navštívili bazén v Klatovech. Máme za sebou polovinu kurzu. Ve středu nás navštívila v naší třídě Monika Just, která bude pomáhat vytvářet příjemné třídní klima a budovat ještě lepší mezilidské vztahy. V Řeči a písmu jsme nacvičovali zejména synonyma a antonyma. V matematice jsme se věnovali rýsování. Naučili jsme se, co jsou kolmice, pravý úhel a objevovali zlomky a zaokrouhlování. Ve vlastivědě jsme blíže poznávali svůj kraj. Nechyběla ani výtvarná činnost, zpívání s kytarou, pohyb venku a v tělocvičně.