6 týden ve škole

V pondělí jsme se věnovali podzimním plodinám všemi smysly. Nejprve jsme třídili plodiny podle ročních období, poté jsme ty podzimní abecedně řadili. Pracovali jsme ve skupinách i ve dvojicích a zahájili jsme tak především celotýdenní cíl, který máme - Badatelé umí spolupracovat s kýmkoli ve třídě a jejich cíl je se dohodnout. Mluvili jsme o tom, že samozřejmě každý je nejraději se svým nej kamarádem, protože si dobře rozumí. Nicméně náročnost badatelské práce a vzájemného soužití tkví právě v tom, umět se dohodnout a žít i s ostatními. Hodně jsme se věnovali zpětným vazbám, které jsou velmi důležité a hodnotné, nesmí ale druhého zraňovat. Shodli jsme se na tom, že se v této oblasti jako třída skutečně chceme posunout. Zátěžovým testem byl autobus v rámci matematiky. Dohodnout se, kdo bude řidič, není jednoduché. Je to ale nutné, abychom hru mohli hrát. Díky společnému snažení se nám to povedlo a vystřídalo se dokonce 7 řidičů. Těšíme se na příští jízdy, kdy si zařídí zas někdo další. Krásný moment byl, když zaznělo: ,,Mám AHA moment! Uvědomila jsem si, že nemusím být u všeho první a přesto můžu mít radost." 

Nejatraktivnější událostí byla bezesporu prezentace domácích receptů spojená s degustací. Bylo to naprosto parádní! Polovina dobrot nám zbyla ještě na úterý :-).

V úterý se nám den nevyvedl.  U některých dětí se začalo ve velkém projevovat nevhodné chování (k sobě navzájem, k dalším dětem) a podepsalo se to velmi i na koncentraci ve výuce. Krátce řečeno, několik článků naší badatelské skupiny začalo (patrně již v předchozích dnech, ale v úterý se to projevilo naplno) bořit hranice slušného chování. Vedlo to ke krizovým opatřením, kdy místo našich oblíbených aktivit přišla na řadu samostatná práce a atmosféra ve třídě byla tíživá. Na konci dne jsme se shodli na tom, že takto to mít nechceme. Že chceme, aby nám bylo dobře a chceme si školu užívat. A že rozhodně nechceme, aby za nepěkné chování několika jednotlivců doplácela celá třída.  Kluci dostali čs na rozmyšlenou, zda chtějí pracovat s námi, nebo budou raději pracovat samostatně v lavicích.

Ve středu všichni čekali včas v kroužku před začátkem vyučování. Ujistili jsme se, že to včera nebylo dobré. A že všichni chtějí dodržovat prvidla a mít zábavné vyučování a spoustu nadstandardních akcí. Celý den proběhl moc pěkně, zvládli jsme spoustu ,,práce" a bylo nám fajn.

Ve čtvrtek se také všichni snažili o příjemný a bezproblémový průběh dne.  Některé konkrétní děti to stojí opravdu dost sil, ale snaží se a dělají, co mohou. Od rána venku hustě pršelo, a tak jsme se smířili s vidinou, že asi nebude příležitost jít pouštět draky. K překvapení nás všech ale v 9,30 vykouklo sluníčko, déšť ustal a my mohli popadnout draky a vyběhnout ven. Vítr foukal tak akorát a draci pěkně létali. Posuďte sami :-).

V pátek jsme kombinovali ve výuce práci ve skupinách a práci zcela samostatnou. Procvičovali jsme učivo, na které jsme se zaměřovali v průběhu předchozích dní i týdnů. Samostatná práce dobře prokázala, že všichni ve třídě dokáží řešit úlohy sami. Občas každý uděláme chybu a nic se neděje. Důležité je, že pracujeme, jak nejlépe umíme.

Při reflexi celého týdne jsme popsali, jak jsme se cítili, jaké to mělo důvody a jaký vývoj. Vylovili jsme každý své přání do dalšího týdne. Většinově jsme se shodli na tom, že se chceme cítit dobře, zabývat se atraktivními aktivitami a chovat se k sobě dobře.

V poslední poobědové hodině jsme si dopřáli možnost výběru činností, které chceme dělat. Někdo si četl svou knížku, jiní procvičovali psací písmo, někdo doplňoval opravy v sešitě a byl prostor i pro deskové hry. A Malvína vše dozorovala :-).