4. týden

Tento týden začal pro všechny třídy stejně. Navštívili jsme klatovské divadlo, kde ZUŠ představila muzikál Annie. Bylo to krásné, dojemné, všichni si z toho vzali to, co potřebovali.

I. třída

Z divadelního představení si většinu dětí vyzvedli rodiče, takže se zůstávajícími jsme se přesunuli do parku, kde jsme se vyběhali a čekali společně na rodiče. Ve škole pak na nás další dny čekalo písmenko B. V Živé abecedě jsme třídili ovoce a zeleninu. A také jsme se věnovali strašidlům.
 V pátek jsme se spojili s druháky a třeťáky a společnými silami jsme ve skupinkách diskutovali
 o pravidlech.

II. třída

Po divadelním představení jsme se přesunuli do PASKu na prohlídku a poté jsme šli čekat na rodiče do parku. I úterý se neslo v muzikálovém duchu. Zabývali jsme se v rámci kritického myšlení jednotlivými postavami a jejich vlastnostmi a vývojem v čase. Dost zajímavých věcí jsme si díky tomu uvědomili. Po celý týden jsme hodně zpívali a moc nás to baví J. Oprášili jsme abecedu, recitovali básničku a třeťáci vpluli mezi slovní druhy. Druháci trénovali psaní a čtení,
v matematice řešili slovní úlohy, krokovali a jezdili autobusem. Společně jsme četli v knížce, jak Honzík pouštěl draka. Následně jsme výjevy z ukázky kreslili progresskami na čtvrtku. Vznikly opravdu nádherné obrazy. V pátek proběhlo také první větší hodnocení, byl tu závěr měsíce. Společně jsme diskutovali o tom nejdůležitějším, co jsme v září společně prožili. Pojmenovali jsme, co se nepovedlo a vyzdvihli jsme tu spoustu věcí, která se povedla a byla fajn. Vyslovili jsme svá přání do dalšího měsíce, a to jak každý sám pro sebe, tak naše přání společná. Děti napsali své sebehodnocení a dostali ode mne měsíční hodnocení. Těšíme se, že se v dalším měsíci posuneme zase o kousek dál.

III. třída

Po pondělním divadle jsme pokračovali do klatovských Katakomb. Zde se nám také moc líbilo, dozvěděli jsem se spoustu zajímavého, i když některé věci byly až strašidelné. Náš den jsme zakončili výstavou skla v PASK. V úterý proběhla třetí hodina plavání v bazénu v Klatovech. V řeči a písmu jsme se zabývali stavbou slov a vět. Také jsme prohlubovali naši znalost příbuzných slov a pravopis ú/ů. V matematice jsme stavěli krychlové stavby a pracovali s nimi (prostorová orientace). V rámci přírody jsme zkoumali živou a neživou přírodu, a dále jsme se učili orientovat se podle světových stran venku v přírodě, ale i v mapě. Nechyběla ani tělesná výchova, jsme hráli míčové hry a šli se podívat do okolí školy.