27. týden

II. třída (2. a 3. ročník)

První březnový týden byl ve znamení měření - času a délky. Hned v pondělí jsme zkoumali historii měření času. Metodou INSERT jsme pracovali s textem o různých typech hodin - slunečních, vodních, přesýpacích, kyvadlových až po dnešní mobily a chytré hodinky. Protože bylo nádherné slunečné počasí, vyrazili jsme společně s prvňáčky na obhlídku okolí Čachrova, první podzimní vycházka do Bradného. V úterý jsme se věnovali hodně pravopisu. Především pravopisu obecných a vlastních podstatných jmen. U podstatných jmen jsme určovali rod a číslo. V matematice jsme si zkusili napsat gradovaný test, kdy si děti volily z úloh 3 různých obtížností. Všichni se s výzvou popasovali velmi dobře, na úrovni svých možností. Díky vzájemnému sdílení byly vyjasněny chyby a nejasnosti. Posunuli jsme se opět o kus dále. Ve středu jsme vyráběli papírové hodiny, s nimiž jsme posléze do konce týdne pracovali. I v dalším týdnu se hodinám budeme věnovat. Na angličtině bylo téma příšerky. Děti si procvičily slovní zásobu z oblasti části těla a barvy. Pátek byl ve znamení měření délky. Měřili jsme délku chodby. Závěr dne proběhl
v tělocvičně společně s prvňáčky. Hráli jsme molekuly, na jelena a v závěru také hru náročnou zaměřenou na vzájemnou důvěru (zavázané oči) - na medvědici a medvíďata.

III. třída (4. a 5. ročník)

V pondělí jsme si shrnuli vše, co víme o rostlinách, abychom se mohli věnovat nové kapitole: živočichové. Také jsme začali poznávat baroko. Jaké období označujeme barokem atd. V úterý jsme si hodně procvičovali věty jednoduché, souvětí a hledali jsme ve větách podmět a přísudek. Na základě náhodně vytažených slov jsme tvořili legrační věty dle zadaných větných grafů. Ve středu nás čekal den otevřených dveří. A opravdu jsme celý den dveře do třídy nezavřeli. První dvě vyučovací hodiny jsme byli spojení s prvňáčky. V jejich spolupráci jsme si povídali
o zvířátkách trochu jinak. Zjistili jsme, že každé zvíře je jiné, každé má své silné stránky a má
v něčem navrch nad ostatními. Jak hezky to příroda zařídila, aby na základě těch silných vlastností přežili. Stejně jako každý z nás je jiný, a přesto toho máme spoustu společného.
V hodině Přírody jsme vytvářeli reklamu cestovní kanceláře pro cesty do našich sousedních zemí. Ve čtvrtek jsme si hodně povídali o lepších vztazích ve třídě, o zlosti, pravidlech, vhodných reakcích apod. Týden jsme zakončili prací na tabletu či počítačích, kde jsme si cvičili logické myšlení a trpělivost. Čtvrťáci si zavzpomínali na vzory podstatných jmen rodu středního a páťáci objevili druhy přídavných jmen. Potom jsme se vyvětrali venku a zbytek dne jsme strávili poohlédnutím za týdnem a povídáním o našem strachu či nestrachu z aktuální situace na světě.