27. týden ve škole

06.03.2020

První březnový týden byl ve znamení měření - času a délky.

Hned v pondělí jsme zkoumali historii měření času. Metodou INSERT jsme pracovali s textem o různých typech hodin - slunečních, vodních, přesýpacích, kyvadlových až po dnešní mobily a chytré hodinky. 

Protože bylo nádherné slunečné počasí, vyrazili jsme společně s prvňáčky na obhlídku okolí Čachrova, první pozimní vycházka do Bradného.

V úterý jsme se věnovali hodně pravopisu. Především pravopisu obecných a vlastních podstatných jmen. Druháci dále procvičovali měkké a tvrdé skupiny, třeťáci zase vyjmenovaná slova po M. Seznámili jsme se s novým slovním druhem - zájmeny. U podstatných jmen jsme určovali rod a číslo.

V matematice jsme si zkusili napsat gradovaný test, kdy si děti volily z úloh 3 různých obtížností. Všichni se s výzvou popasovali velmi dobře, na úrovni svých možností. Díky vzájemnému sdílení byly vyjasněny chyby a nejasnosti. Posunuli jsme se opět o kus dále.

Ve středu jsme vyráběli papírové hodiny, s nimiž jsme posléze do konce týdne pracovali. I v dalším týdnu se hodinám budeme věnovat

Na angličtině bylo téma příšerky. Děti si procvičily slovní zásobu z oblasti části těla a barvy.

Pátek byl ve znamení měření délky. Měřili jsme délku chodby. Nejprve krokováním, u něhož se rozvinula zajímavá diskuse. Dospěli jsme k názoru, že by to chtělo jednotné měřítko a krejčovsský metr se zdál vhodnou pomůckou. I s jeho pomocí jsme ale při měření došli k velmi různým závěrům. Holt to chce více zkušeností a cviku. Měření menších předmětů proběhlo úspěšněji.

Závěr dne proběhl v tělocvičně společně s prvňáčky. Hráli jsme molekuly, na jelena a v závěru také hru náročnou zaměřenou na vzájemnou důvěru (zavázané oči) - na medvědici a medvíďata.