25. týden

I. třída (1. ročník)


II. třída (2. a 3. ročník)

Vrátili jsme se po prázdninách do školy s novým elánem. V pondělí a v úterý nás doprovázela koučka osobnostního rozvoje Monika Just. Pozorovala nás při práci, zapojovala se, sledovala interakce mezi dětmi a mezi dětmi a dospělými.  Třídili jsme obrázky podle kritérií, které jsme si definovali, vytvářeli jsme tak úkoly pro spolužáky. V matematice jsme krokovali na schodech, samostatně a ve dvojicích. Následně jsme evidovali počet kroků každého z nás a sčítali jsme je dohromady. I zde se vyplatilo vzájemně si naslouchat, protože řada dětí přišla s velmi přínosnými návrhy, jak náročnou úlohu zorganizovat. Ve středu jsme v rámci Umění navštívili výstavu Vladimíra Levory. Dozvěděli jsme se zajímavosti ze života tohoto klatovského malíře, seznámili jsme se s jeho tvorbou a také jsme se pokoušeli kreativně pracovat s portréty. Poté jsme strávili příjemnou hodinku v klatovské knihovně. Začetli jsme se do knih, zahráli jsme si různé hry. Po návratu do školy jsme procvičovali pravopis a v odpolední hodině jsme se věnovali krychlovým stavbám, indickému násobení a součtovým trojúhelníkům. Ve čtvrtek jsme s druháky vyvozovali měkké skupiny a zpívali jsme písničku, která nám s I/Y snad dost pomůže. Třeťáci procvičovali vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná. V oblasti matematiky jsme evidovali jízdu autobusem, pracovali jsme v prostředí krychlových staveb. Třeťáci k plánu přidali i pohled shora. Novinkou tohoto týdne bylo pro třeťáky též zaokrouhlování. Druháci získali nové zkušenosti v prostředí schodů a dětského parku. V pátek jsme vše procvičovali, vyhodnocovali nové týdenní plány
a nabyté zkušenosti. Největší událostí dne bylo nepochybně cvičení s Davidem. Tentokráte byla opičí dráha vskutku dobrodružná. Kluci i holky si zahráli na Tarzana, procvičili se i ve šplhu
a hlavně zdravě zaposilovali. 

III. třída (4. a 5. ročník)

V pondělí jsme se sešli po týdnu, ve kterém proběhly jarní prázdniny. V ranním kruhu jsme společně sdíleli naše zážitky. Mnozí z nás zažili lyžovačku, výlety do bazénu, pobyt na horské chatě, ale někteří také leželi v posteli s nachlazením nebo chřipkou. Ve středu jsme navštívili Klatovy. V Galerii u Bílého jednorožce probíhala výstava Vladimíra Levory. V interaktivní prohlídce jsme se dozvěděli zajímavosti o jeho životě a rodině. Na konci programu se z nás stali také výtvarníci. Vytvářeli jsme portrét za pomoci papíru, lepidla, a barev. Dalším zážitkem tohoto dne byla návštěva knihovny. Mohli jsme si zde zařídit vlastní kartičku na půjčování knih. Ve vyhrazeném čase si každý z nás vybral knihu nebo časopis, kterou si následně četl a mohl si ji i vypůjčit domů. V Řeči a písmu jsme procvičovali vyjmenovaná slova. Stále máme otevřené velké téma Vzory podstatných jmen a psaní i/y. Několikrát v týdnu jsme měli čtenářskou dílničku a dočítáme v rámci společné četby knihu Děti z Bullerbynu. V Matematice jsme trénovali krychlové stavby a násobení a dělení. V přírodě se věnujeme stále dřevinám. Počasí nám venku nepřeje, proto jsme při rozeznávání různých druhů stromů použili PC nebo tablet. Vyhledávali jsme druhy listů a všímali si jejich rozdílů. Ve Vlastivědě cestujeme po Evropě, nejvíce se věnujeme řekám a jezerům. V Umění a Zdraví jsme společně zpívali s klavírem. Když se umoudřilo počasí, nechyběl pohyb venku na hřišti. Příjemný týden jsme zakončili kompenzačním cvičením s Davidem.