23. týden

I. třída (1. ročník)

V pondělí jsme se s chutí vrhli do dalšího pololetí se smělým plánem dokončit tímto týdnem práci hned ve dnou učebnicích, a to čtení v Živé abecedě a práci v prvním díle pracovní učebnice matematiky! Nadšení bylo tak velké, že jsme bádali a psali celé dopoledne!

Zopakovali jsme si hodiny, hledali jsme, kde je nejméně, posloupnost řešili barevně i rytmicky
a učili se navzájem zápisu sčítání ... k tomu jsme stihli vytvářet další úkoly pro ostatní!

II. třída (2. a 3. ročník)

Začalo nové pololetí a nám do třídy přibyli dva noví žáci. V průběhu týdne jsme se navzájem seznamovali, hodně jsme pracovali ve skupinách, prostě jsme se sžívali. Bohužel už dorazila chřipková epidemie i k nám, a tak postupně ubývali žáci, až nás bylo z šestnácti v pátek pouze devět. V pondělí jsme diskutovali o vysvědčení, o tom, jak jsme ho doma oslavili. Opakovali jsme pravopis a seznamovali jsme nováčky s prostředím autobusu a krychlových staveb. V úterý jsme se věnovali emocím. Poznávali jsme je, předváděli, přiřazovali k jednotlivým situacím. Sehráli jsme několik scének a popisovali jsme emoce jednotlivých aktérů.Ve středu a ve čtvrtek jsme se věnovali živočišné říši. Třídili jsme živočichy do skupin, hledali jsme charakteristické znaky. Vznikly expertní skupiny (které měly na starosti danou skupinu živočichů). Po prostudování materiálů se experti ze skupiny rozdělili a děti utvořily 2 týmy, v nichž vždy jeden zodpovídal za skupinu živočichů. Vyráběli výukový plakát na téma Živočichové. Po celý týden jsme se
v matematice věnovali zlomkům, autobusu a krokování. Pracovali jsme v učebnicích a pracovních sešitech. V oblasti Řeči jsme psali běhací diktát, opakovali jsme probrané pravopisné jevy. Při studiu textů jsme pracovali metodami kritického myšlení - párové čtení, INSERT. Užívali jsme si tělocviky v tělocvičně. Nacvičujeme míčové hry, především přípravu na přehazovanou. A řádili jsme při kompenzačním cvičení. Týdenní hodnocení proběhlo formou brainstoarmingu - děti vzpomínaly, co všechno se za tento týden událo, co jsme se naučili. Posléze hodnotili samostatně do knihy hodnocení.

III. třída (4. a 5. ročník)

Tento týden u nás ve třídě proběhla veliká změna. Výukou nás provázela Lenka. Má pro nás připravený zajímavý a pestrý program plný aktivit. Někdy je program náročný. V Řeči a písmu jsme měli čtenářskou dílnu na téma "Lásky českých spisovatelů". Přečetli jsme příběhy Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. V mluvnické části jsme stále u podstatných jmen. Tentokrát se věnujeme určování vzorů u podstatných jmen a páťáci určují koncovky podstatných jmen. Různé mluvnické jevy jsme si procvičovali v psaném diktovaném textu. V Matematice jsme pracovali se sítí, do sítě diktovaným krokováním jsme rýsovali obrazce. Hlavně čtverce a trojúhelníky. Určovali jsme jejich obsah. Následně jsem výsledky porovnávali a obhajovali si svá tvrzení argumenty, důkazy a ověřováním. Ve Vlastivědě pracujeme s mapou. Stále cestujeme Evropu. Nalézáme hlavně řeky, moře a jezera. Své znalosti ověřujeme ve slepé mapě a v aplikacích na PC. Přírodě se věnujeme dřevinám. Tentokrát se zaměřujeme na keře x stromy. V angličtině máme téma "Celebritis". V ostatních hodinách Umění a Zdraví nechyběl pohyb ve formě kompenzačního cvičení s Davidem. V umění jsme malovali obrázky na téma: "Thajsko očima dětí".