23. týden_ Začínáme druhé pololetí!

03.02.2020

V pondělí jsme se s chutí vrhli do dalšího pololetí se smělým plánem dokončit tímto týdnem práci hned ve dvou učebnicích, a to čtení v Živé abecedě a práci v prvním díle pracovní učebnice matematiky! Nadšení bylo tak velké, že jsme bádali a psali celé dopoledne, děti dokonce obětovaly i tělocvik!

Zopakovali jsme si hodiny, hledali jsme, kde je nejméně, posloupnost řešili barevně i rytmicky a učili se navzájem zápisu sčítání ... k tomu jsme stihli vytvářet další úkoly pro ostatní! Tak se nám postupně naše matematická nástěnka zaplňuje.

Ve středu jsme přivítali v otevřené hodině matematiky milé hosty, kteří přišli nahlédnout, jak bádáme. Zjistili jsme, že potřebujeme ještě trénovat, abychom se zbavili ostychu. Už víme, že chyba je náš přítel, a učíme se ji tak přijímat. Dalším důležitým úkolem je naučit se otevřít naše hlavy plné nápadů a podělit se o ně! Často totiž střežíme poklady a je velká škoda, že se o ně nepodělíme!

V tomto ohledu se odehrálo několik krásných momentů ve čtvrtek, kdy s námi dopoledne strávila naše dom-školačka Anežka se svým tatínkem. Zdráhání se zprvu pokračovalo, ale pak došlo k bádání, které nás tak pohltilo, že jsme zapomněli na přítomnost někoho dalšího! Vrátili jsme se totiž ke sčítacím trojúhelníkům a jedna chytrá hlavička přišla s nápadem odčítání! Děti vymyslely i kam umístit znaménko, které se prý pro odčítání používá, ale když jsme to ověřovali na kostkách a tričku, nevycházelo nám to .... Co tedy potřebujeme ještě pozměnit, aby to vyšlo? Ten nápad je ale brilantní! Dokonce jsme došli k poznání, že pokud mám tři děti a jedno jablko, které nechci dělit, chci dát každému dítěti jedno celé jablko, musím poslat dvě děti pryč! 😊

Byl tu jeden návrh, který je velmi zajímavý, ale když jsme ho ověřovali za pomoci kostek, nefungovalo nám to ... zkoušeli jsme ho zapsat .... hm, co udělat s tím sčítacím trojúhelníkem, aby nám to vycházelo? ... Dospělí to jistě vidí A MY NA TO TAKÉ SAMI PŘIJDEME!
Byl tu jeden návrh, který je velmi zajímavý, ale když jsme ho ověřovali za pomoci kostek, nefungovalo nám to ... zkoušeli jsme ho zapsat .... hm, co udělat s tím sčítacím trojúhelníkem, aby nám to vycházelo? ... Dospělí to jistě vidí A MY NA TO TAKÉ SAMI PŘIJDEME!

Při češtině jsme pilně četli, psali v písankách, diktovali na destičky (nejen Lucka ale i děti sobě navzájem), také jsme si při výtvarce vyzdobili znovu jedno písmenko. Zjistili jsme, jak krásné umíme vymyslet a vytvořit obrázky na téma písmenek, a přes počáteční nezdary jsme si poradili i s nalepením provázku, který nám zvýrazňuje písmenko! A přestože čteme zatím po jednotlivých slovech, na tabuli jsme vylovili a poskládali slova tak, že pokud jsme dokázali udržet v paměti již přečtená slova, vznikaly nám věty! Jupí! Těšíme se do čítanky!

Pátkem nás již provázela únava, a tak jsme si zahráli na úředníky a úřadovali jsme v našich lavicích a pracovních listech. Kdo chtěl, nabalil si na prázdniny práci (rozdělané úkoly, psaní i čtení). Je úžasné, že většina dětí má pracovní listy hotové, a je vidět posun!

Než jsme se vrhli na týdenní hodnocení, které nám přineslo důležité momenty, seznámili jsme se s hrou Sety. Vysvětlili jsme si podstatu a začali sety hledat, po té jsme diskutovali nad nalezenými a ověřovali, zda splňují podmínky či nikoli...

Nakonec jsme se nezvládli rozloučit se dvěma učebnicemi, ale nutno podotknout, že jsme se posunuli v jiných oblastech. Je fajn, že jsme mohli přijmout výzvy, které nám tento týden přišly, a využít je v náš další rozvoj. 😊