21. týden

I. třída (1. ročník)

Hned v pondělí nás paní knihovnice z Janovic přijela pozvat do knihovny, ukázala nám knihy
a přečetla kousek příběhu o broučcích. Tento týden jsme v češtině pokročili ve čtení nejen k třípísmenným spojením s výbuchovou hláskou (p,b,t), a to hned v různých pozicích, ale přečetli jsem již i čtyřpísmenná slova! Čekalo na nás poslední písmeno v pracovním sešitě, D. Děti se staly domečkem s dubovými dveřmi, dobrotivým Dobromyslem, který přeje "Dobrý den!" Při psaní se děti soustředí na pokrok díky dodržování pravidel, které jsou důležitá vlastně ve všem, co děláme! Všichni jsou již v písance, každý pracuje svým tempem, hlavně pečlivě! V matematice jsme zkoumali souvislosti a pravidla sčítacích trojúhelníků, abychom přešli k jejich složitější verzi. Psali jsme si krokovací úkoly na papírek, aby další skupinky věděly, jaké úkoly jsme pro ně vymysleli. Již víme, že 21.1. je mezinárodní den objímání! A tak jsme ráno zahájili ve třídě v duchu tohoto dne: Obejmi toho, koho máš rád! ... objímání pak provázelo celý den :-).

II. třída (2. a 3. ročník)

V pondělí třeťáci začali s druháky opakováním toho, co už umí. Opakovali jsme vyjmenovaná slova a čas byl i na pracovní sešity a písanky. V úterý jsme měli návštěvu. Přišla se podívat jedna holčička s rodiči. Moc se jí u nás líbilo a možná brzy rozšíří naše řady. Zaváděli jsme vyjmenovaná slova po L (tedy třeťáci) a tvrdé skupiny (druháci). Pracovali jsme s textem o lýkožroutu smrkovém pomocí metody kritického myšlení - I.N.S.E.R.T. Ve středu jsme předváděli vyjmenovaná slova po L pantomimicky, malovali jsme je vodovkami. Zařadili jsme i běhací diktát na opakování doposud probíraných pravopisných jevů. Někteří mají znalosti upevněné, někdo potřebuje stále procvičovat. Ani další dny jsme nezaháleli a dali mozkovým závitům pořádně zabrat. Byl to velmi nabitý týden. Moc jsme si užívali, ale zároveň jsme řešili i několik nepříjemných záležitostí mezi dětmi. V pátek jsme věnovali dost času povídání o svobodě, která je krásná, ale zároveň velmi náročná. Pokud chceme svobodu rozhodování a širokou nabídku toho, co můžeme, musíme zároveň vnímat svobodu druhých. Někteří s tím mají stále problém. Dostali jsme se i k tomu, že lidem, kteří svobodu neunesou, jsou některá práva odepřena. V zájmu ochrany okolí.

III. třída (4. a 5. ročník)

Tento týden jsme se v Řeči a písmu věnovali podstatným jménům. Ve skupinách jsem pomocí příkladu diskutovali a rozřazovali podstatná jména na konkrétní a abstraktní, hromadná, pomnožná a látková. Látka je obsáhlá, ale zvládli jsme to. Také jsme společně četli knihu Děti z Bullerbynu. Ve čtenářské dílně se věnujeme knihám, které si sami vybereme v naší knihovně nebo si přineseme z domova. V matematice se nadále zabýváme rodinou Moudrých. V závěrečném opakování jsme si procvičili převody jednotek, násobení, dělení, ale také sčítání pod sebe apod. Páťáci se naučili pracovat s úhly s úhloměrem. V přírodě jsme uzavřeli a shrnuli velké téma houby a začali se věnovat dalšímu tématu dřeviny. Ve vlastivědě stále cestujeme Evropou. Tentokrát jsme zavítali do různých podnebných pásů a přemýšleli, jaké tam je například počasí, jaké zde žijí zvířata. Evropa nás baví. Opět nechyběl pohyb venku. Ještě stále si užíváme trochu sněhu, co tady napadal. V tělocvičně kluci hráli fotbal. A holky si připravily krátké vystoupení s gymnastickými prvky. Kluci jejich výkon ocenili velkým potleskem a uznáním.