20. týden

I. třída (1. ročník)

Tento týden jsme začali číst spojení začínající výbuchovou hláskou a postupnými krůčky se blížíme ke konci pracovního sešitu a období před slabikářem! Objevili jsme nové písmenko V. 
K písmenkům v písance jsme přidali i číslice od 1 do 5. V matematice jsme zvyšovali obtížnost počítání i krokování, tentokrát jsme hledali vagónek, který vydá za dva (a děti vymýšlely vlastní podobné úlohy), skládali jsme z dřívek podle předlohy, pak jsme překládali pouze jedno dřívko tak, aby vznikl trojúhelník. Při umění jsme dokončili kulicha, kterému jsme doplnili teplý kožíšek a umotali pořádnou bambuli a s Meggie jsme při angličtině opakovali nábytek ... Ve středu děti čekal výlet do divadla do Sušice na Dášeňku.  

II. třída (2. a 3. ročník)

Tento týden se z nás stávají knihomolové. Přinesli jsme do školy knihu, kterou jsme našli pod stromečkem, představili jsme ji ostatním a v rámci čtenářských dílen jsme se začetli. Uvítali jsme příležitost začíst se do knih spolužáků a pokládat jim dotazy týkající se literatury a literárních zážitků. V tělocvičně jsme hráli různé běhací hry. Největší úspěch má honička podle různých kritérií. Kritéria padala velmi zajímavá. Např. ,,Honím jen toho, kdo má rád svíčkovou." Zkoušeli jsme také některé relaxační techniky. Míša je má nejraději :-D.

III. třída (4. a 5. ročník)

V hodinách Řeči jsme ukončili oblast psaní skupin běj/bje, pě, vě/vje, mě/mně a otevřeli jsme nové téma. Učíme se psát správně předpony s-, z-, vz-. Dále jsme četli příběh o Bráhmanovi
a převozníkovi. Pátrali jsme, kdo Bráhman je. Zamýšleli jsme se, jaký měl charakter Bráhman
a jaký převozník. Každý z nás našel společné vlastnosti s oběma z nich. Komu jsme ale byli podobnější? V sebepoznání jsme pokračovali celý týden. Sebepoznání jsme zakončili speciální karetní hrou. Na kartičkách byly napsány vlastnosti, které jsme si postupně sobě navzájem přiřazovali. Dokázali jsme lépe pochopit, jak nás ostatní vidí. V matematice se nadále věnujeme rodině Moudrých. Páťáci trénovali geometrii. Ve vlastivědě jezdíme po Evropě. Trénujeme orientaci v mapě, například nížiny a pohoří. V rámci umění jsme si připomněli významný den Upálení Jana Palacha. Shlédli jsme dokument a pak vše namalovali. Příjemný týden jsme zakončili kompenzačním cvičení s Davidem. Nechyběl pohyb na venkovním hřišti.