19. týden

I. třída (1. ročník)

Tento týden jsme se sešli po dlouhých prázdninách plni zážitků, které jsme hned v pondělí sdíleli s kamarády. Sešli jsme se s ostatními třídami k aktivitám o třech králích, převyprávěli si příběh
a chybějící informace doplnili z knihy. Pak jsme se vrhli na opakování. Čekala nás i spousta nového učiva! Opakovali jsme čtení třípísmenných spojení i diktát na destičkách s obměnou písmenka, abychom si později v týdnu zažili nové písmenko K. Tvary písmenek jsme si již několik měsíců zažívali různými aktivitami (modelování z modelíny, provázku i vlastních těl, obtahování), proto nám teď jejich psaní půjde jistě rychleji. Potřebujeme si zvyknout, že pero píše jinak než tužka a že propiska nám zatím při psaní do ruček nepatří. V matematice jsme počítali (sčítali, odčítali či dopočítávali) při různých aktivitách, nejen v pracovních sešitech. Při angličtině jsme se pokusili složit vánoční příběh z obrázků. 

II. třída (2. a 3. ročník)

V pondělí jsme se poprvé sešli v novém roce. Věnovali jsme se celá škola tříkrálové tradici, zahleděli jsme se do historie i symbolice, kterou nám tento den přináší. V úterý  opakovali třeťáci vyjmenovaná slova, druháci trénovali čtení a písmenka. Měli také intenzívní výuku Aj
a malování. Ve středu třeťáci pomáhali druhákům třídit hlásky českého hláskového systému. Druháci zas pomáhali třeťákům sestavovat obrázkový příběh a utvářet výstižné věty. Začali jsme také číst novou knihu - Dášeňku, shodou okolností v den narozenin Karla Čapka
(oslavil by 130. narozeniny). I ve čtvrtek a pátek jsme pokračovali ve vzájemné meziročníkové spolupráci. Dvojice druhák/třeťák se tento týden skutečně osvědčily. V pátek jsme v tělocvičně hráli několik nových her. Především hra "Když se medvěd bojí" (zlobí, je unavený) měla velký úspěch. V odpolední hodině jsme po delší době hráli na flétny. Naučili jsme se notu f1 a flétnisté
s nás doprovázeli dvouhlasně při koledě My tři králové.


III. třída (4. a 5. ročník)

Sešli jsem se všichni odpočatí po dlouhých vánočních prázdninách, plní energie a zážitků.

V pondělí jsme vzájemně sdíleli naše zážitky a prožitky z Vánoc za pomoci vyprávění, pantomimy a malování. V pondělí 6.1. nás navštívili Tři králové. Všichni společně v herně jsme si zazpívali 
a vyprávěli příběh o narození Ježíška v Betlémě. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací. 
V matematice se čtvrťáci pustili do velkého tématu Rodina Moudrých, páťáci procvičovali geometrii. V Řeči a písmu jsem nejprve opakovali látku, kterou jsme brali před prázdninami. Dalším gramatickým jevem, kterým se začínáme zabývat, jsou předpony s, z, vz. Toto všechno procvičujeme i v ICT hodinách v aplikaci Umíme fakta. Do této aplikace jsme se vrátili
i v hodinách Vlastivědy. Zajeli jsem do Evropy a informace, které známe, jsme si procvičili ve slepé mapě měst a států.

Práce s PC a tablety nás moc baví. V přírodě se stále zabýváme tématem Houby. Jaké známe druhy, jejich rozdělení i využití například v medicíně nebo v domácnosti. V angličtině jsem trénovali minulý čas na téma Vánoce. A protože nás mrzí, že už jsou Vánoce pryč, zavzpomínali jsme na ně i v hodinách umění. Nechyběla procházka v okolí školy, sportovní a relaxační hry na hřišti i v tělocvičně.