15. týden

I. třída (1. ročník)

Začátkem týdne jsme rozsvítili již druhou adventní svíčku. Na svátky klidu a míru se již ale nějakou dobu připravujeme. Ozdobili jsme si třídu vločkami, děti ve společném čase s III. třídou vyrobily sněhuláčky, s II. třídou mohli zdobit perníčky ... Při hodinách češtiny jsme nezaháleli. Četli jsme, trénovali psaní písmenka L, poprvé zkusili i naše školní pera! Zjistili jsme, že psaní není hračka a opravdu je třeba držet ručku zlehka a neopírat se o ni, aby mohla psát.
V matematice jsme si opět zahráli na návrháře vláčků, tentokrát byla poptávka na stejně dlouhý vláček, jako je žlutý vagónek. Také jsme ztížili instrukce pro krokování, sčítali jsme i odčítali ...

II. třída (2. a 3. ročník)

Vánoce se přibližují a s nimi i naše vánoční besídka. Hodně jsme proto zpívali a hráli, zkoušeli
a nacvičovali. Pokračovali jsme v četbě knížky Ema a kouzelná kniha. Přivítali jsme u nás také prvňáčky, s nimiž jsme četli pohádku o putování tří zvířecích kamarádů do Betléma. Jací kamarádi to byli? A co se jim po cestě přihodilo a jak to ovlivnilo jejich přátelství? Zeptejte se schválně dětí.

V tomto období jsme také vyráběli pozvánky na besídku, pekli jsme perníčky a zdobili jsme je bílkovou polevou.

Hodně jsme se věnovali matematice. Druháci poznali nové prostředí - výstaviště, hojně se zabývali zlomky. Třeťáci si za užívali algebrogramy, písemné sčítání, složité úlohy z prostředí dětského parku apod. 

III. třída (4. a 5. ročník)