14. týden

I. třída (1. ročník)

Tento týden nám začal rovnou velkými zážitky! V pondělí ráno jsme se sešli ve škole, abychom dokončili písmenko N a hned po přestávce se vydali autobusem do Klatov, kde na nás v PASKu čekalo vánoční korálkování! Z PASKu jsme si to přes park s krátkým vyběháním namířili rovnou do galerie. Čekala na nás výstava Cosmos. S paní jsme si popovídali o tom, co již víme o kosmu,
a ve vystavených dílech jsme hledali známé i neznámé ... Nakonec si děti vyrobily nádherné mléčné dráhy. Ve škole jsme objevili nové písmenko T. V matematice jsme si postavili dětský park! Cílem bylo spolupracovat ve skupinkách, tak abychom to zvládli společnými silami. Při angličtině jsme pak zopakovali vše, co již známe, vybarvili si obrázky a společně se úkolovali
v počtech a barvách ... Ve středu odpoledne jsme se pak mohli sejít ke společnému předvánočnímu tvoření s rodiči.

II. třída (2. a 3. ročník)

III. třída (4. a 5. ročník)