13. týden

I. třída

Tento týden jsme završili rozkreslovací cviky. Nyní je známe všechny. Budeme si sice ještě s jejich pomocí kreslit, ale také již od příštího týdne přejdeme k tužkopsaní a čeká nás vstupenka do písanky! Loučili jsme se ale i se syntézou dvou písmen, protože od příštího týdne na nás čekají hned třípísmenná spojení. Také jsme si přečetli příběh o tom, že nehoda není náhoda a věnovali se telefonním číslům záchranného systému, která budeme volat, pokud budeme potřebovat pomoc. V matematice jsme také nezaháleli! Počítali jsme, oddělovali a dopočítávali, také jsme podle předlohy ve skupinkách stavěli stavby a řešili, zda jsou stejné. V sobotu 30.11. nás čekalo rozsvícení vánočního stromečku v Čachrově, tak jsme si také na stromeček vyráběli ozdoby ...

II. třída


III. třída

Blíží se čas rozsvěcování vánočních stromů v obcích a městech. Čachrov není výjimkou. Pilně
a svědomitě nacvičujeme vánoční písně. Společně v rámci Umění jsme vyrobili netradiční vánoční ozdoby.

Ve středu se tři z nás zúčastnili Okresního kola biblické olympiády v Klatovech na téma
Bible a my.

Pilně pracujeme také ve škole. V Řeči a písmu se stále věnujeme pádovým otázkám. Pokračujeme také ve čtení biblických příběhů. Tentokráte jsme stavěli Babylonskou věž. V matematice pracujeme s pavučinami. Procvičujeme násobení a sčítání. Čtvrtý ročník se nejvíce věnoval práci se zlomky.