12. týden

I. třída

Začátek týdne byl zajímavý, protože jej s dětmi trávila Markéta. Věřím, že si to moc užili, ale hlavně vůbec ale nezaháleli! Středu jsme zahájili pyžamovou párty s polštářkovým pohodlím nad pohádkou, která potěší. Společně jsme doháněli i ve čtení a matematice. Děti pracují pozorně,
i když občas vypadají unaveně. Překládali jsme, počítali a dopočítávali ... také jsme měli možnost dokončit rozdělané úkoly. Týden jsme zakončili opět povídáním, tentokrát na téma: O co je těžké požádat? Pomáhali jsme si s tvořením prosby. I když se někdy zdá, že je zbytečné žádat, cítíme beznaděj, je třeba se ozvat. Také potřebujeme vynechat z žádostí hrozby a nadávky ....

II. třída


III. třída

Protože se nám přiblížil čas adventu, pilně nacvičujeme vánoční písně. Na konci měsíce si je společně zazpíváme u rozsvěcování vánočního stromu na Čachrově. V úterý jsme plavecký kurz navštívili naposledy. V poslední lekci jsme ukázali, co vše jsme se naučili, plavali jsme
i na vytrvalost. Všichni jsme kurz úspěšně splnili a na památku si odnesli Mokré vysvědčení. Poté jsme se přesunuli do divadla v Klatovech na představení Panna a Netvor. Moc se nám líbilo. Příjemné dopoledne jsme ukončili návštěvou restaurace U Katakomb, kde jsme si objednali výborný oběd. Někteří z nás i kávu s moučníkem nebo zmrzlinový pohár. Celý den byl moc prima a doufáme, že podobný zážitek zopakujeme.

Ve škole? Ve škole jsme také nezaháleli. V Řeči a písmu jsme se věnovali zdvojeným souhláskám
a pádovým otázkám. V pádech se hodně zlepšujeme. Neustále opakujeme vyjmenovaná slova, psaní i/y. V matematice jsme procvičovali násobení a pracovali s pavučinami. Trénovali jsme také porovnávání čísel. V Přírodě jsme si vyzkoušeli, jestli rozeznáme různé byliny
a dokážeme určit, zda jde o bylinu kulturní, planou, léčivou nebo dokonce jedovatou. Jsme dobří! Většinu rostlin jsme tipovali dobře. Znalosti jsme si ověřili pomocí PC nebo v atlasu rostlin a bylin. Ve Vlastivědě jsme shlédli dokument, který nám představil poledníky
a rovnoběžky.

Konec týdne jsme zakončili kompenzačním cvičením s Davidem, který nám jako pokaždé připravil zajímavou "opičí dráhu" plnou překážek.