10. týden

I. třída

Sešli jsme se po prázdninách, které jsme si všichni užili, k velkému opakování i objevování nového a získávání nových zážitků. V předmětu Řeč jsme objevili tento týden hned dvě písmenka. Nejprve jsme se vydali na moře, kde jsme se stali mořskými živočichy, při čtení nám vylézal mrzutý medvěd ze sklepa, ale také jsme se v tělocvičně stali milými medvíďaty, co rády mlsají med a chodí na maliny. Také již čteme dvoupísmenková spojení na kostkách, na tabuli
i v pracovním sešitě, píšeme diktát na destičkách. V předmětu Příroda jsme také nezaháleli! Zapisovali jsme počet i do tabulky, překládali jsme na polovinu, řešili bludiště, zapisovali krychle ve stavbách a řešeli počty podlaží a také jsme si zahráli hru. V úterý jsme se sešli v Divadle úžasné fyziky (Údif), abychom shlédli představení Vojty a Saši na téma oheň. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, ale hlavně jsme si, slovy dětí, odnesli potvrzení, že s ohněm si není radno zahrávat! Dozvěděli jsme se jak hasit i nehasit oheň a shlédli spoustu "kouzel" z oboru fyziky
i chemie. Týden jsme zhodnotili za pomoci velrybích kartiček, které jsme napřed "přečetli" a pak jsme našli tu, která vyjadřovala, jak jsme se v tomto týdnu převážně cítili. Našla se únava, zvědavost, ale i radost z nového přátelství či spokojenost, protože je nám spolu krásně. A za to dětem veliké díky!

II. třída

Setkání po prázdninách bylo plné sdílení a radosti ze shledání. V úterý jsme absolvovali představení ÚDiF s názvem Jednou provždy...hoří! Jistě jste o tom už hodně slyšeli:-). Děti
i dospěláci byli nadšeni :-D. Někoho práce fyzika nadchla, někdo má o svém budoucím povolání jinou představu. Zamýšleli jsme se nad tím, jaké pomůcky, znalosti, dovednosti a vlastnosti potřebujeme, abychom vysněné povolání mohli vykonávat. Začali jsme číst novou knihu -
Ema a kouzelná kniha. Ponořili jsme se do příběhu holčičky, která žije v sirotčinci. Není to jen tak ledajaká holčička. Ema vidí víly a mluví s nimi. Už teď víme, že ji čeká dobrodružná cesta a těšíme se na společnou četbu. V pátek se uskutečnilo cvičení s Davidem, které bylo jako vždy absolutně strhující :-).

III. třída

V pondělí jsme se vrátili odpočatí po podzimních prázdninách, které jsme si všichni užili. V úterý jsme už tradičně plavali. Do konce plaveckého kurzu nám už bývají jen dvě lekce. A čemu jsme se v průběhu týdne naučili? V Řeči a písmu jsme se ještě vrátili k antonymům a synonymům, pořádně je procvičili a téma uzavřeli. Poté jsme se pustili do nové látky - pádové otázky. Látka je velmi těžká, ale pomocí dramatizace a her jsme se s pády dobře seznámili. V hodinách angličtiny jsme si prohlubovali slovní zásobu a věnovali se Halloweenu. V matematice jsme řešili úlohy se zlomky, krájeli jsme pizzu, rozdělovali jablka apod. Také jsme procvičovali zaokrouhlování
a trénovali paměť, kterou jsme si ověřili v násobilkových obdélnících. V Přírodě jsme zalétli do úlu a seznámili se se životem a světem včel. Na přípravě výuky se podíleli i 2 žáci, za to jim moc děkuji. A při umění jsme včelí aktivity zakončili tvorbou pláství se včelstvem. V neposlední řadě jsme cestovali po světě a objevovali pozoruhodnosti světadílů a oceánů.