1. školní den

Prázdniny utekly jako voda a je tu začátek školního roku. 

1. školní den proběhl u nás ve slavnostním duchu. Škola praskala ve šveh, neboť téměř se všemi žáky přijeli i jejich rodiče, s některými prvňáčky i babičky a dědečkové. Úvodní slovo si vzal pan starosta Josef Bejvl, který milým slovem zahájil školní rok, přivítal naše prvňáčky a vyjádřil podporu škole. Poté se ujala slova Markéta a odstartovala tak první školní rok v novém složení pedagogického sboru s přáním, aby byl rokem klidným a příjemným. Poté jsme slavnostně vstoupili do třídy.

Ve třídě na nás čekala průvodkyně tímto školním rokem - holka skřítková z Kouzelného lesa - Olinka. Ta nás v průběhu roku seznámí se spoustou zajímavostí ze života v lese. Na pomoc si bude zvát kamarády skřítky a víly.

Dostali jsme dárky v podobě užitečných školních potřeb. Děkujeme.

Myslím, že první den se vydařil a byl plný úsměvů.