Dělo se u nás

Míša zapsala ke čtvrtečnímu programu 14. 6. 2018 toto:

Na gymnáziu se nám dostalo vřelého přijetí. Několik milých studentek se nás ochotně ujalo a provedlo nás místním zvěřincem. Seznámili jsme se s několika druhy zvířat - od pakobylek přes osrstěné domácí mazlíčky až po hada. Na některé breberky jsme také koukali pod mikroskopem. Každé dítě dostalo na rozloučenou malý milý dáreček.
Poté jsme si užili divadelní představení v Aj. Jednalo se o tři pohádky: Kamenná polévka, Princezna na hrášku a Kráska a zvíře. Byl to velký zážitek a herci sklidili zasloužený potlesk. Nechte si vyprávět od dětí .
Na gymnáziu se nám dostalo vřelého přijetí. Několik milých studentek se nás ochotně ujalo a provedlo nás místním zvěřincem. Seznámili jsme se s několika druhy zvířat - od pakobylek přes osrstěné domácí mazlíčky až po hada. Na některé breberky jsme také koukali pod mikroskopem. Každé dítě dostalo na rozloučenou malý milý dáreček.Poté jsme si užili divadelní představení v Aj. Jednalo se o tři pohádky: Kamenná polévka, Princezna na hrášku a Kráska a zvíře. Byl to velký zážitek a herci sklidili zasloužený potlesk. Nechte si vyprávět od dětí .

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se celá naše škola i několika maminkami, kterým děkujeme za podporu, školního výletu do Švihova. Nečekala na nás však jen prohlídka hradu, ale i divadelní představení a tvořivá dílna. Zážitky z tohoto dne jsme sepsali do příběhů, které si přijeďte přečíst k nám do školy:-). Fotečky můžete prohlížet již nyní.

Ve středu 6. 6. 2018 proběhla společná výuka 1. a 2. ročníku ZŠ s dětmi, které se vzdělávají v domácím vzdělávání. Společný program spojovalo téma Pohádky. Po společném seznámení a naladění se na pohádkové téma, se každý podělil o zážitky ze své oblíbené pohádky. Následoval čtení příběh z pohádkové knihy, kterou aktuálně školáci čtou v rámci dílny čtení. Domácí školáky jsme seznámili s obsahem kniha a hlavními hrdiny. Společně jsme se bavili o znacích pohádek a o jejich dělení (umělé, lidové). Následovala skupinová aktivita, kdy žáci třídili nejprve názvy pohádek a názvy pohádkových postav. Následovalo druhé třídění, přiřadit postavy k pohádce. řešení skupinové práce jsme společně vyhodnotili a ukázali si možná řešení. Posledním úkolem byla tvorba pohádkové knihy. Žáci dostali k dispozici pohádkové příběhy, kde si každá skupina mohla vybrat oblíbenou pohádku. K této pohádce bylo přiděleno 5 ilustrací a 5 částí příběhu. Úkolem bylo pohádku sestavit a doplnit chybějící části pohádky i obrázky. Vše bylo potřeba umístit do papírové knihy, kterou žáci společně vyzdobili a nadepsali (včetně jmen autorů). V závěru práce každá skupina prezentovala svou práci a přijala hodnocení práce od ostatních skupin. Na závěr proběhlo hodnocení společně stráveného času.

V pátek 1. 6. 2018 jsme společně oslavili Den dětí. Ráno jsme zahájili v jednotlivých třídách se speciálním ranním pozdravením. Následovalo společné rozbalování dárků, za které velmi děkujeme podporovatelům naší školy. Se všemi hrami i knihami strávíme jistě mnoho příjemných chvil.

Následovalo největší překvapení v podobě kina ve škole. Přímo na Čachrov přijeli tvůrci pohádky O kouzelném jablku i s obřím plátnem a řadou rekvizit. Po pohádce následovala beseda, kterou jsme si rovněž báječně užili. 

Ve středu 30. 6. 2018 proběhl projektový den Jarní příroda kolem nás. Aktivit se účastnili všichni žáci školy ve smíšených skupinkách či dvojicích. Společně plnili jednotlivé úkoly, učili se spolupracovat, hledat řešení přijatelná pro všechny členy skupiny. Závěr dne patřil hodnocení celého programu. Shodli jsme se na tom, že aktivity byly zajímavé a jejich plnění děti bavilo. Zároveň jsme pojmenovali některá úskalí, se kterými jsme se setkali. Víme tedy, co příště třeba zkusit jinak. A to jak děti, tak mi dospělí!

V pátek 25. května naši školu navštívil Matějův tatínek s připraveným programem na téma Husité. Tomuto dni předcházela společná aktivita se staršími spolužáci, kteří nás seznámili se všemi zajímavostmi této doby. Celý týden byl ve znamení historie, ale páteční diskuze a připravený program, včetně návštěvy živého Husity. Moc děkujeme za cenné informace i krásný zážitek např. při stavbě tábořiště a bojiště. 

Polovinu třetího květnového čtvrtečního dopoledne jsme zasvětili Německu. Využila jsem toho, že moji němečtí příbuzní trávili dovolenou v nedalekém Bodenmaisu a pozvala je k nám do školy. Ještě před jejich příjezdem jsme okusili to nejznámější z německé hudby - tradiční jodlování, nesmrtelné Scorpions a Die toten Hosen, božského Karla německy, drsné Rammsteiny a mladičké Tokio Hotel. Pak jsme pracovali ve skupinách, které se střídaly na čtyřech stanovištích. Sestavovali jsme mapu střední Evropy, malovali německou vlajku, vymýšleli SPZ na auto, v osmisměrce hledali německé názvy měsíců v roce, vzpomínali, kdy Německo vypadlo z bojů o titul mistrů světa v právě probíhajícím mistrovství v ledním hokeji nebo skládali puzzle podobizen německých osobností. A samozřejmě jsme si každý zkusili se dorozumět s našimi hosty. Němčina sice byla nad naše síly, ale anglicky a s tužkou v ruce nebo u mapy jsme to zvládli krásně. Někteří z nás našli společné téma i u oběda, a tak rozlučkové fotografování už bylo zcela spontánní záležitostí. Sepsala M. K.

Ve středu 16. května 2018 proběhlo ve škole promítání dokumentárního filmu Cesty úniku pro dospěláky. Pokud jste promítání nestihli (moc děkujeme příchozím divákům, za sebe děkuji i všem rodičům, kteří se smutkem v oku zaslali zprávu o neúčasti), můžete prostřednictvím internetu vyhledat pojem "FALUN GONGU" a můžete domýšlet, jaké otázky tento dokument otevřel nejen v našich hlavách. Za propagaci i organizaci celé akce patří díky Markétě!


Ve čtvrtek 26. dubna jsme měli možnost přivítat u nás pány sokolníky a jejich ptačí přátele. Kromě dravců a sov přivezli také největšího zpěvného ptáka - krkavce. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o tom, co obnáší jejich výcvik. Viděli jsme i praktickou ukázku. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je, když držíme na ruce výra, sovu, káně či orla. Skvělým zážitkem byl i přelet dravců nad našimi hlavami . Celý program byl velmi zajímavý, protkaný spoustou užitečných a překvapivých informací. Zjistili jsme, proč je výchova sovy mnohem obtížnější než výchova dravce, proč sokolníci nasazují dravcům čepičky, jak dosáhnout toho, aby mezi člověkem a dravcem vzniknul přátelský vztah a mnoho dalšího.

OZOBOTI ve škole

V úterý 24. 4. 2018 dopoledne naši školu navštívil Standa (Toníkův tatínek) spolu s osmi robůtky. S těmi jsme se mohli seznámit, našli jsme jim cestičku k lívanečkům a zařídili jsme, aby si mohli pohrát s pejskem. Že nerozumíte, co se ve škole dělo? Zeptejte se školáků, kteří pomocí barviček "programovali", co mají Ozobůtci udělat. Moc se těšíme na další setkání se Standou a jeho robotí rodinkou. Moc děkujeme!

V pátek 20. 4. jsme strávili celý slunečný den v Klatovech. Zúčastnili jsme se zážitkového vzdělávacího programu na zahradě Střední školy zemědělské a potravinářské. Bylo to báječné. Moc děkujeme všem organizátorům z řad učitelů a studentů. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o zemědělských strojích, plodinách a hospodářských zvířatech. Zkusili jsme si podojit krávu, zeptejte se dětí . Navštívili jsme místní zvěřinec, botanickou zahradu i skleník, ve kterém zahradníci pěstují rozličné rostliny. Vyzkoušeli jsme si, jak jsme na tom s tříděním odpadu a mnoho dalšího. Poobědvali jsme společně u ohýnku - opékaly se buřty, rohlíky, sýry i jablka. Po obědě jsme se vydali do DDM. Cestou jsme si ještě zadováděli na sportovním hřišti. Přestože to vypadalo, že jsou někteří už unaveni a předčasně nás opustí, nakonec se tak nestalo a všichni jsme si užili program až do konce. V DDM jsme měli možnost vyzkoušet si rozmanité deskové hry. Tímto moc děkujeme vedení DDM, které nám ochotně a zdarma poskytlo přístřeší a zapůjčilo své poklady. (zapsala MB)

Ve středu 18. 4. k nám po divadle přijela paní učitelka Gavlasová. Společně s babičkou našeho Michala pro nás přichystaly keramickou dílnu. Vyrobili jsme překvapení pro maminky k jejich blížícímu se svátku. Momentálně jsou naše výtvory připraveny k vypálení v peci. Moc se těšíme na výsledné dílo. (zapsala MB)

Ve středu 18. 4. jsme navštívili klatovské divadlo. Shlédli jsme hudební pohádku Dobrodružství hastrmana Tatrmana. Z první řady na balkoně jsme měli výborný výhled. Představení bylo velmi vyvedené - vtipné, milé a s dobrým koncem. V rámci přípravy jsme se v Lexikonu strašidel seznámili s jednotlivými druhy Vodníků. Hastrmana Tatrmana jsme přiřadili k tzv. vodníkům lázeňským (latinsky Aquator Balneus). (zapsala MB)

V pátek 6. dubna 2018 naši školu navštívila tisková mluvčí Policie ČR paní Dana Landmanová. Do školy nám přinesla dárek, knihu plnou pohádek. Z této knihy nám ochotně a poutavě přečetla dva příběhy, o kterých jsme si společně povídali. Nejednalo se o pohádku o drakovi a princezně, ale o pohádky policejní. Díky příběhům jsme si připomněli, co můžeme dělat, abychom služby Policie ČR potřebovali co možná nejméně. Na mnohé otázky jsme znali odpověď a spíše jsme si informace připomněli, některé informace pro nás byly zcela nové a zajímavé. Oslovila nás také videa, která nám paní Landmanová pustila. Velice jí děkujeme za návštěvu i za všechny dárky, které nám přinesla a těšíme se, že příště například nahlédneme do policejního auta nebo poznáme některé z vyšetřovacích metod.

Ve čtvrtek 5. dubna se naše škola zapojila do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. S chutí jsme se po svačině vydali společně s druhou třídou, Míšou a oběma asistentkami na uklízecí akci. Každý z nás dostal k dispozici rukavice, pytel na odpadky a šlo se. Od organizátorů akce jsme každý dostali nálepku se zvířátkem, kterému jsme možná uklidili kolem jeho domečku a míst, kde mu může být dobře. Těšíme se, že se do akce zapojíme i příště a možná nás přijdete podpořit i vy!

https://www.uklidmecesko.cz/

Den otevřených dveří proběhl v úterý 27. 3. 2018. Naši třídu navštívilo přibližně 20 lidiček. Mezi nimi byli naši rodiče, kamarádi ze školky, cizí osoby, které možná cizí nebudou, protože se do naší školy chystají přidat. Přišli se podívat zvědavci, i kamarádi, kteří se učí doma. Všichni se na nás usmívali a my na ně také. V průběhu hodin jsme si ani nevšimli, že u nás někdo je. Odpolední dílničky byly bezva. Vyrobili jsme si velikonoční přáníčko, nazdobili kraslici a voňavý perníček (díky Míšo).

Moc děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se na další návštěvy. 

Od pondělí do středy ve 30. týdnu probíhala šňůra projektových dnů k tématu Velikonoce. V pondělí jsme se dozvěděli, proč Velikonoce slavíme, s jakými tradicemi se Velikonoce pojí a zavzpomínali jsme na oslavy Velikonoc u nás doma. Seznámili jsme se i s příběhem křesťanským, nezaskočilo nás ani pomíchání obrázků a textu. Ve skupině jsme prověřili, jak se umíme dohodnout, složili jsme rozbité velikonoční obrázky, které nenamaloval nikdo jiný, než Josef Lada.  V úterý nás Velikonoce provázeli celý den. Po škole se nám schoval další velikonoční příběh, kde jsme si přečetli další zajímavé informace. Kamarád Ferda nám položil 5 záludných otázek, ale společnými silami jsme dokázali odpovědět. V hodině matematiky jsme prošli velikonoční výstaviště, takže s takovými úlohami v pracovním sešitě jsme si také poradili. Ani záludné úlohy o vykoledovaných, snědených a rozbitých vajíčkách nás nezaskočily. Společně jsme si vyrobili košíček na vajíčka, která jsme hledali po zahradě. Schoval nám je tam velikonoční zajíček? I ve středu se těšíme na další velikonoční úkoly, ale ty budeme tvořit my. Nezapomeneme si odnést ani nazdobené kraslice, které jsme dělali v rámci odpoledních dílen. Jednoduše, kdy budeme opět slavit Velikonoce? Příští rok, první neděli, po prvním jarním úplňku:-).

V pátek 23.3. si všichni školáci z naší třídy (tedy ti, co byli ve škole) vyzkoušeli řešit úlohy Matematického klokana. Všem počtářům patří veliké díky za snahu i vytrvalou práci (někdo 15minut, někdo 60 minut). Výsledky Klokana probereme v rámci individuálních konzultací. Řešení jednotlivý úloh bude náplní následujících týdnu, neboť očekávám, že řešitelské strategie budou zajímavým momentem pro sdílení.

https://matematickyklokan.net/


V týdnu 19.-23. 3. proběhla v rámci projektového týdne řada prezentací. Žáci školy si připravili během jarních prázdnin povídání, promítání, kombinaci obojího nebo prezentaci a vyprávěli spolužákům i dospělákům napříč ročníky o zajímavých místech světa i České republiky. Výstupem z těchto prezentací je cestovatelská zeď ocenění, kdy jsme navzájem písemně (i ústně, ale to se na zeď nevešlo) ocenili jednotlivá vystoupení. Vydali jsme se např. do Benátek, Thajska, Itálie, Chorvatska, Paříže (dokonce opakovaně), ale také do Plzně, Klatov nebo Prahy.

Ačkoliv jsme pro prezentace měli vyhrazený všechen čas po hlavní přestávce, několik prezentací nám zůstává na další týdny (Blatná, Irsko a zatím tajné projekty marodů).

Prezentaci Thajska budete mít možnost vidět ještě jednou v rámci společného promítání dokumentárního filmu dne 16. 5. 2018, ale o tom více později. (Termín si rezervujte již nyní).

Dne 19. 3. za námi do školy přijelo divadélko Kuba s představením Otesánek. Sešli jsme se společně se školkáčky a představení si náramně užili. Oba herci nás pravidelně oslovovali, zapojovali do příběhu a společně jsme se naučili i krásnou písničku. Těšíme se na další pohádkové zážitky.

V pátek 9. 3. 2018 se v tělocvičně školy děly věci. Kdo to neviděl na vlastní oči, neuvěří. Na pódiu v tělocvičně se objevila pirátská kapela, která roztančila nejrůznější bludičky, čarodějnice, víly, ale také policistu, lékařku, Supermana, Mexičana, sportovce nebo upíra. Všeho veselení se zúčastnilo více jak 50 osob, takže vzpomenout si na všechny návštěvníky snad není ani možné. Mrkněte do našich fotoalb, sami uvidíte.

V průběhu  karnevalového odpoledne pro nás čarodějnice čarodějné připravily několik záludných úkolů. Tančili jsme s melouny mezi koleny, stavěli jsme společně karnevalový dům, během stavby jsme však museli zdolat krkolomnou cestu nebo jsme zachraňovali tanečníky před jistým utopením v jezírku. Vše jsme zvládli, takže čarodějnice koukaly, jaká bezva parta jsme. Již teď se těšíme na další společné karnevalové hemžení.