Co se dělo

Den dětí

V pátek jsme oslavili Den dětí v bezpečném přístřeší naší školy, takže jsme nezmokli.Přijelo za námi kino. Na velkém plátně jsme měli možnost vidět pohádku klatovského ochotnicekého souboru Rynek - O kouzelném jablku. Následně jsme besedovali s tvůrci a herci. Bylo to velký zážitek :-). 

Také jsme rozbalovali dárky, které jsme dostali od hodné dárkyně. Máme tak v herně několik nových her - Carcassonne, Titanic, kvarteto a dva hlavolamy. Děkujeme!

Projektový den - Jarní příroda kolem nás

Ve středu 30. 5. jsme se učili venku - v rámci projektového dne. Aktivit se účastnili všichni žáci školy ve smíšených skupinkách či dvojicích. Společně plnili jednotlivé úkoly, učili se spolupracovat, hledat řešení přijatelná pro všechny členy skupiny. Závěr dne patřil hodnocení celého programu. Shodli sjme se na tom, že aktivity byly zajímavé a jejich plnění děti bavilo. Zároveň jsme pojmenovali některá úskalí, se kterými jsme se setkali. Víme tedy, co příště třeba zkusit jinak. A to jak děti, tak my dospělí! :-)

Německá návštěva

Polovinu třetího květnového čtvrtečního dopoledne jsme zasvětili Německu. Využila jsem toho, že moji němečtí příbuzní trávili dovolenou v nedalekém Bodenmaisu a pozvala je k nám do školy. Ještě před jejich příjezdem jsme okusili to nejznámější z německé hudby - tradiční jodlování, nesmrtelné Scorpions a Die toten Hosen, božského Karla německy, drsné Rammsteiny a mladičké Tokio Hotel. Pak jsme pracovali ve skupinách, které se střídaly na čtyřech stanovištích. Sestavovali jsme mapu střední Evropy, malovali německou vlajku, vymýšleli SPZ na auto, v osmisměrce hledali německé názvy měsíců v roce, vzpomínali, kdy Německo vypadlo z bojů o titul mistrů světa v právě probíhajícím mistrovství v ledním hokeji nebo skládali puzzle podobizen německých osobností. A samozřejmě jsme si každý zkusili se dorozumět s našimi hosty. Němčina sice byla nad naše síly, ale anglicky a s tužkou v ruce nebo u mapy jsme to zvládli krásně. Někteří z nás našli společné téma i u oběda, a tak rozlučkové fotografování už bylo zcela spontánní záležitostí. Sepsala M. K.

Dravci ve škole

Ve čtvrtek 26. 4. jsme měli možnost přivítat u nás pány sokolníky a jejich ptačí přátele. Kromě dravců a sov přivezli také největšího zpěvného ptáka - krkavce. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o tom, co obnáší jejich výcvik. Viděli jsme i praktickou ukázku. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je, když držíme na ruce výra, sovu, káně či orla. Skvělým zážitkem byl i přelet dravců nad našimi hlavami :-). Celý program byl velmi zajímavý, protkaný spoustou užitečných a překvapivých informací. Zjistili jsme, proč je výchova sovy mnohem obtížnější než výchova dravce, proč sokolníci nasazují dravcům čepičky, jak dosáhnout toho, aby mezi člověkem a dravcem vzniknul přátelský vztah a mnoho dalšího.

Den Země

V pátek 20. 4. jsme strávili celý slunečný den v Klatovech. Zúčastnili jsme se zážitkového vzdělávacího programu na zahradě Střední školy zemědělské a potravinářské. Bylo to báječné. Moc děkujeme všem organizátorům z řad učitelů a studentů. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o zemědělských strojích, plodinách a hospodářských zvířatech. Zkusili jsme si podojit krávu, zeptejte se dětí :-). Navštívili jsme místní zvěřinec, botanickou zahradu i skleník, ve kterém zahradníci pěstují rozličné rostliny. Vyzkoušeli jsme si, jak jsme na tom s tříděním odpadu a mnoho dalšího. Poobědvali jsme společně u ohýnku - opékaly se buřty, rohlíky, sýry i jablka. Po obědě jsme se vydali do DDM. Cestou jsme si ještě zadováděli na sportovním hřišti. Přestože to vypadalo, že jsou někteří už unaveni a předčasně nás opustí, nakonec se tak nestalo a vyšichni jsme si užili program až do konce. V DDM jsme měli možnost vyzkoušt si rozmanité deskové hry. Tímto moc děkujeme vedení DDM, které nám ochotně a zdarma poskytlo přístřeší a zapůjčilo své poklady.

Keramická dílna

Ve středu 18. 4. k nám po divadle přijela paní učitelka Gavlasová. Společně s babičkou našeho Michala pro nás přichystaly kreamicskou dílnu. Vyrobili jsme překvapení pro maminky k jejich blížícímu se svátku. Momentálně jsou naše výtvory připraveny k vypálení v peci. Moc se těšíme na výsledné dílo.

Dobrodružství hastrmana Tatrmana

Ve středu 18. 4. jsme navšítivili klatovské divadlo. Shlédli jsme hudební pohádku Dobrodružství hastrmana Tatrmana. Z první řady na balkoně jsme měli výborný výhled. Představení bylo velmi vyvedené - vtipné, milé a s dobrým koncem. V rámci přípravy jsme se v Lexikonu strašidel seznámili s jednotlivými druhy Vodníků. Hastrmana Tatrmana jsme přiřadili k tzv. vodníkům lázeňským (latinsky Aquator Balneus):-).

Policejní mluvčí ve škole

V pátek 5. 4. nás navštívila mluvčí Policie ČR s preventivním programem. Setkání bylo moc milé a obohacující. Dozvěděli jsme se mnohé o práci policisty, připomněli jsme si pravidla bezpečného pohybu v silničním provozu. Uvědomili jsme si, že na světě se občas vyskytne někdo, kdo to s námi nemusí myslet dobře. Teď už všichni víme, jak se zachovat v různých situacích. Věříme, že nás nic špatného nepotká, ale jsme rádi, že víme, co v takové situaci dělat.

Ukliďme svět, ukliďme česko

Ve čtvrtek 5. 4. jsme se společně s I. třídou zúčastnili tohoto užitečného projektu. Vyzbrojeni rukavicemi a pytli na odpad jsme neohroženě vyrazili ve 3 pracovních skupinách do Čachrova a okolí. Sbírali jsme vše, co nepatří do přírody. Práce nám prospěla fyzicky i psychicky. Skupiny výborně spolupracovaly. Věříme, že jsme pomohli dobré věci. 

Matematický Klokan

V pátek 23. 3. si všichni žáci školy zkusili řešit úlohy Matematického Klokana. Pro děti to byla velká výzva, někteří poprvé zažili situaci, kdy byli vystaveni samostatné práci na sérii matematických úloh. Všichni se s touto výzvou popasovali velmi dobře a úlohy (které byly velmi zajímavé) řešily s chutí. Výsledky probereme v rámci individuálních konzultací. Cílem bylo popasovat se sám se sebou a svými schopnostmi, nikoli soupeřit mezi sebou o umístění. Řešení úloh bude nápní dalších dní, protože věřím, že odhalí rozličné řešitelské strategie a velmi nás to obohatí.

Projektový týden "Malý Cestovatel"

Týden po jarních prázninách se nesl v cestovatelském duchu. Všichni jsme si připravili povídání doplněné obrázky či fotografiemi nebo prezentaci a vyprávěli si navzájem o zajímavých místech v naší zemi, v Evropě i ve světě. Některé prezentace ještě neproběhly a my se moc těšíme, že se budou realizovat v průběhu dalších týdnů.

Karneval 

V pátek 9. 3. se ve škole konal karneval, kterého se zúčastnily děti, rodiče i někteří prarodiče. Užili jsme si živou pirátskou kapelu, spoustu zpěvu, tance, zábavy a dobrého jídla i pití. 

Třídní schůzky 

V úterý 13. 2. od 17 hod. se uskuteční třídní schůzky. Sejdeme se nejprve všichni pohromadě v herně. Po probrání záležitostí týkajících se celé školy se přesuneme do tříd podle ročníků. Těšíme se na Vás!

Markéta, Míša, Lenka.

 

Výchovný koncert

V úterý 14. 11. k nám přijede paní Jana Marcinková a pan Jan Kaňka. Pro děti mají připraven vzdělávací koncert. Bude probíhat hned od rána. Moc se těšíme.

Exkurze v Klatovech

V úterý 24. 10. se zúčastníme celodenní exkurze v Klatovech. Na programu je návštěva Barokní lékárny a Městské knihovny v Klatovech. Děti mají zajištěný i oběd. Vše bude hrazeno z TF. 

Sraz je v 8 hodin na autobusové zastávce ve Vídeňské ulici. Konec akce je v 13, 30 hod.


Výlet do Velhartic

Včerejší výlet do Velhartic jsme si všichni moc užili. Děkujeme maminkám, které dovezly čachrovské děti. Vstupné na hrad stálo 70,-Kč, autobus z Velhartic do Nemilkova 5,-Kč. Hradíme z TF.