Naši dospěláci

Mgr. Michaela Baumlová - třídní učitelka II. třídy

Vystudovala jsem učitelství pro 2. stupeň ZŠ - obor francouzština a hudební výchova. Díky své vlastní rodičovské zkušenosti jsem se začala zajímat o partnerský přístup k dětem. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, který zcela změnil mou představu o tom, jak má vypadat škola, její cíle a metody. 

Doplnila jsem si vzdělání o učitelství 1. stupně. Absolvovala jsem kurz kritického myšlení a několik letních škol Hejného matematiky. 

Díky dětem doma i ve škole jsem se ocitla na celoživotní cestě, která mě inspiruje a nesmírně obohacuje. Děkuji za to.


Petr Jansa - ten, kdo školu "ředí"

Jestli je něco, čím jsem jako dítě být nechtěl, pak je to učitel. Školu jsem totiž nesnášel a vyhýbal jsem se jí, jak jsem mohl. Toužil jsem stát se pilotem, kosmonautem, strojvedoucím i neandrtálcem. (To poslední, jak tvrdí moje žena, se mi splnilo.) Proč jsem se ale nakonec učitelem stal? Možná proto, aby jiné děti nemusely jako já hledat důvody, proč ráno zůstat v posteli. Chci, aby se naši žáci především do školy těšili, a to nejen na přestávky.

A co pro to děláme? Pouštíme si ducha na špacír, i když je tělo vsedě. Děti i já s vášní chodíme po nejtenčím ledě. Stavíme na hlavu sebe i skutečnosti a počítáme rány a dolámané kosti. Bloudíme s velbloudy světem reálným i vysněným (však ten je hezčí přeci). Pátráme po smyslu i nesmyslu věcí. Křičíme hop, i když se nedaří přeskočit a nudě kopem hrob, kde nemůže se ani otočit. Stojí i dává hodně sil tahle převážně nevážná přízemní cesta. Má ale vysoký cíl.